Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Den tilsynsførende

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Den tilsynsførende

  Skolerne skal enten vælge en eller flere eksterne tilsynsførende, eller skolen skal gennemføre en selvevaluering efter en evalueringsmodel, som er godkendt af Ministeriet.

  Hvis skolen vælger en ekstern tilsynsførende, er der i Lov om frie grundskoler fastsat regler om, hvad tilsynet indebærer, og nyvalgte tilsynsførende skal være certificerede.

  For at blive certificeret skal man have faglige og pædagogiske kvalifikationer til at kunne vurdere undervisning på grundskoleniveau. Derudover skal man deltage i et uddannelsesforløb.

  Den tilsynsførende fører tilsyn med undervisningens kvalitet og vurderer, om undervisningen og elevernes faglige niveau kan stå mål med folkeskolens.
  Hvert år skal den tilsynsførende overvære mindst en hel skoledags undervisning. Mange tilsynsførende vælger dog at aflægge flere og måske kortere tilsynsbesøg, som er fordelt ud over skoleåret. 

  Den tilsynsførende skal en gang om året aflevere en skriftlig tilsynserklæring til forældrekredsen og skolens bestyrelse om tilsynet. Det er skolens ansvar, at tilsynserklæringen bliver udleveret til skolens forældre. Tilsynserklæringen skal offentliggøres på skolens hjemmeside.

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734

   

  Læs mere om skolens tilsynsførende