Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Arbejdstiden beregnes for en periode på et år (normperioden). Normalt er denne placeret fra 1. august til 31. juli.

Vær opmærksom på, at normen er gældende for dagsarbejdere, hvis arbejdstid er beregnet som 7,4 timer pr. dag.

Nettoårsnormen kan variere afhængig af det konkrete antal feriedage i perioden, afhængigt af personalegruppen og skolens konkrete planlægning.

Årsnorm skoleåret 2020/2021 (grundskolelærere)

For grundskolelærere er der i henhold til overenskomstens bestemmelser fastlagt 23 feriedage i skoleåret 2020/2021, hvilket betyder, at årsnormen bliver som nedenstående.

Løntimer (7,4 x 260 dage)    1924,00 timer
Minus ferie (23 x 7,4 time) 170,20 timer
Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)   59,20 timer
Nettoårsnorm 1694,60 timer

For yderligere informationer om feriens placering i overenskomsten for grundskolelærerne se her

Årsnorm skoleåret 2020/2021 (øvrige personalegrupper)

Vær opmærksom på, at der ikke er indgået en kollektiv aftale om ferie på forskud for andre personalegrupper end grundskolelærerne. Dette betyder, at årsnormen for skoleåret 2020/2021 for øvrige personalegrupper bliver som følger:

Løntimer (7,4 x 260 dage)    1924,00 timer
Minus ferie (20 x 7,4 time) 148,00 timer
Minus søgnehelligdage (8 dage x 7,4 time)   59,20 timer
Nettoårsnorm 1716,80 timer

Såfremt skolen ønsker at indgå individuelle aftaler om ferie på forskud med den enkelte medarbejder, tilskyndes skolen at kontakte sekretariatet for yderligere rådgivning. Bemærk, at en aftale om ferie på forskud kan få indvirkninger på beregningen af årsnormen.


Historiske årsnormer 

Årsnorm skoleåret 2019/2020

Løntimer (7,4 x 262 dage)    1938,80 timer
Minus ferie (21,64 x 7,4 time) 155,40 timer
Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time)  66,60 timer
Nettoårsnorm 1716,80 timer

 Årsnorm skoleåret 2018/2019

Løntimer (7,4 x 261 dage)    1931,40 timer
Minus ferie (25 x 7,4 time) 185,00 timer
Minus søgnehelligdage (9 dage x 7,4 time)  66,60 timer
Nettoårsnorm 1679,80 timer

 

Nicolas No Richter

Nicolas No Richter

Chefkonsulent

3330 7931
2720 0779

Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

Særlige områder:

 • Overenskomstvaretagelse
 • Tjenstlige sager
 • Økonomi
 • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
 • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
 • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
 • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
 • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
 • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
 • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Bygninger
 • Datahåndtering
 • Forsikringer
 • Vedtægter