Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Prøverne på de frie grundskoler

  Sidens indhold gælder kun for grundskoler
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 •  

  Elever i 9. klasse på en fri grundskole skal aflægge folkeskolens prøver, med mindre skolen har valgt at være prøvefri. En fri grundskole kan også vælge ikke at holde prøver i historie og/eller kristendom.

  Prøverne på de frie skoler skal følge de samme regler, som gælder for folkeskolen.


  Frie grundskoler uden prøver

  En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen.

  En fri grundskole, der har elever i 9. klasse, er ikke forpligtet til at afholde folkeskolens prøver på skolen. Skolen kan i stedet meddele Undervisningsministeriet, at den er prøvefri. Det skal fremgå tydeligt af skolens hjemmeside, at skolen ikke tilbyder folkeskolens prøver. Skolen skal også orientere nye forældre om, at skolen ikke afholder prøver.

  Elever fra en prøvefri skole skal til optagelsesprøve, hvis de efter 9. klasse vil fortsætte på en gymnasial ungdomsuddannelse.

  Eleverne kan også vælge at tilmelde sig folkeskolens prøver på en folkeskole i den kommune, de bor i. De kan så gå til prøve som privatisiter.

  Skoler, der ikke afholder prøve i fagene historie og kristendomskundskab

  En fri grundskole kan vælge ikke at holde afgangsprøve i historie og kristendomskundskab, hvis det ikke passer sammen med skolens værdigrundlag. Skolen skal meddele Undervisningsministeriet, at den ikke afholder prøve i enten historie eller kristendom eller begge fag. Skolen skal skrive på sin hjemmeside, hvis den ikke holder prøve i kristendom eller historie.

  På skoler, der ikke afholder prøve i faget historie, skal elevernes standpunkt i faget fremgå enten af skolens tilsynserklæring eller af skolens selvevalueringsmodel alt afhængig af, hvilken tilsynsform skolen har valgt.

   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)