Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Delmål (Den frie grundskoles delmål for undervisningen)

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Delmål er mål for undervisningen på bestemte tidspunkter i skoleforløbet (I folkeskolen kaldes delmål for kompetencemål på trinniveau).

  Delmålene skal lede frem mod de slutmål, skolen har formuleret.

  En fri grundskole kan også vælge at følge folkeskolens Fælles Mål helt eller delvis.

  Lovens krav til Delmål

  Det fremgår af friskolelovens § 1 a, stk. 3, at

  ”Skolen fastsætter mål for undervisningen i dansk, regning/matematik, engelsk, geografi, biologi og fysik/kemi på bestemte tidspunkter i det samlede undervisningsforløb (delmål).”

  Der skal udarbejdes delmål for: dansk, engelsk, matematik, geografi, biologi og fysik/kemi.

  Et delmål kan overordnet sammenlignes med folkeskolens trinmål. Et delmål er et beskrevet mål for elevens tilegnelse af færdigheder, viden og kompetencer undervejs i skoleforløbet, som vil bidrage til, at eleven når de opstillede slutmål for faget eller fagområdet.

  En fri grundskole sætter delmål for fag og fagområder på alders- og klassetrin, der er relevante i forhold til skolens praksis. Der vil derfor ikke altid kunne foretages en direkte sammenligning mellem den fri grundskoles delmål og folkeskolens mål på trinniveau, f.eks. når en fri grundskoles progression i undervisningen afviger fra folkeskolens. Således kan et fags delmål for eksempel være forskudt i forhold til folkeskolens trinmål for faget, hvis faget påbegyndes på et andet tidspunkt i skoleforløbet eller læses med en anden undervisningsmæssig progression.

  Delmål skal beskrives på en sådan måde og med et sådant indhold, at det kan afgøres om skolens undervisning vil føre frem til slutmål, der står mål med folkeskolens kompetencemål. Det indebærer, at et delmål som minimum beskriver, hvornår delmålet skal være opfyldt, og hvilken viden, færdigheder og kompetencer eleven skal have tilegnet sig i det pågældende fag eller fagområde.

  At delmål skal stå mål med folkeskolens betyder, at delmålene skal dokumentere, at skolen med sin undervisning både agter at lede og vil kunne lede frem mod de af skolen fastsatte slutmål. Det betyder derimod ikke, at der indholdsmæssigt skal kunne foretages en direkte sammenligning mellem delmål og folkeskolens trinmål, f.eks. på bestemte klassetrin. Den frie grundskoles fag/emner kan f.eks. være placeret på andre alders- og klassetrin end i folkeskolen.

  Opdateret 09.03.18

   Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  33307927
  60771719

  Send sikker mail til Simone (OBS Under test!!!)


   Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  33307932
  22766734