Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Relaterede artikler:

Skolen som organisation

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Skolens organisation består af kultur, struktur og processer. Enhver forandring, omstilling eller udvikling vil berøre de tre felter.

  Danmarks Private Skoler giver rådgivning og sparring omkring skolen som organisation.

  Skolens organisationsstruktur: Arbejdsfordeling, Organisationsmodel/design, Opgavefordeling, Jobbeskrivelser, Funktionsudøvelse, Regler, Systemer, Mødestruktur.

  Skolens organisatoriske processer (bevægelser og strømme): Samarbejdsprocesser, Strategi, Beslutningsprocesser, Informationsstrømme, Kommunikation.

  Skolens organisationskultur: Værdier, Normer, Sprogbrug, Grundlæggende antagelser, Begrebsforståelse, Roller.

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)