Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Inklusionskonference

 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • 7. oktober

  Om ensomhed, skolevægring, stress og angst

  Langt de fleste børn trives godt i skole.

  Desværre ses en stigning i antallet af børn og unge med ensomhed, skolevægring, stress og angst.

  På konferencen belyses hvilke krav, der stilles til dig som underviser, og hvad der skal gøres for at bekæmpe ensomhed, skolevægring, stress og angst hos børn og unge.

  Konference afholdes onsdag d. 7. oktober 2020 på IDA Conference, Kalvebod Brygge 31, 1560 København.

  Pris pr.  deltager 1250 kr.

  Frist for tilmelding er 3. september 2020.

  Program

  Kl. 09.30 Morgenbrød og kaffe

  kl. 09.50 Velkommen v. Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

  Kl. 10.00 Regler og love v. Kirstine Bygballe Mikkelsen, specialkonsulent hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

  Kl. 10.30 Klinisk aspekt ved angst, kendetegn og årsager v. Per Hove Thomsen, professor i børne- og ungdomspsykiatri og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
  I oplægget vil Per tale om de hyppigste angsttilstande hos børn og unge, herunder karakteristiske symptomer og tegn, de typiske forløb og behandlingsprincipper. Desuden vil han præsentere andre bagvedliggende problemer og tilstande, som enten kan forårsage eller forværre angstsymptomer.

  Kl. 12.00 Frokost

  Kl. 13.00 Skolevægring og -angst v. Ulla Dyrløv, psykolog, forfatter, foredragsholder, konsulent.
  Et fagligt oplæg, som stiller skarpt på, hvad det kræver at være professionel i arbejdet med børn, der oplever skolevægring eller skoleangst. Skolevægring og -angst handler om, at børn mistrives af psykiske årsager som stress, angst og problemer enten hjemme eller i skolemiljøet – f.eks. pga. mobning eller manglende fællesskabsfølelse. Ulla fortæller meget praksisnært om betydningen af de eksekutive funktioner og arbejdshukommelsen for børn.

  Kl. 14.30 Kaffepause

   Kl. 14.45 Robuste børn v. Per Schultz Jørgensen, cand.psych., skolelærer, børne- og familieforsker.
  Robusthed læres i barndommen og giver overskud til at klare udfordringer og have forståelse for sin rolle i fællesskabet. En robust karakter er vigtig, når man som ung og voksen skal forme sit eget liv og finde sine egne holdninger. Som fagperson skal vi turde udfordre og motivere børn til at gå lidt længere, end de selv tror, de kan. Vi skal også hjælpe børnene og give dem redskaber til at rumme sårbare og svære følelser. Et oplæg med konkret eksempler på, hvordan vi udvikler børns robusthed. Pause kl. 15.45-15.55.

  Kl. 16.35 Tak for denne gang.