Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ændret lønregulering pr. 1. februar 2021

  20. januar 2021
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Statistik har meddelt, at der er sket fejl i opgørelsen af de lønstatistikker, der ligger til grund for beregning af lønregulering pr. 1. februar 2021.

  Overenskomstens parter (Centralorganisationernes Fællesudvalg og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen) har derfor aftalt, at lønreguleringen pr. 1. februar 2021 midlertidigt suspenderes, således at reguleringsprocent pr. 1. april 2020 på 10,3236 fastholdes, indtil der er enighed om den korrekte reguleringsprocent.

  Når den korrekte reguleringsprocent er fastsat, vil den fortsat være gældende fra 1. februar, og en eventuel difference mellem den udbetalte løn og den løn, der efter den korrekte reguleringsprocent burde have været udbetalt, vil skulle efterreguleres med tilbagevirkende kraft.

  Såfremt skolen ikke har mulighed for at korrigere lønudbetalingerne pr. 1. februar, vil der ved næstkommende lønudbetaling skulle ske tilpasning til den korrekte reguleringsprocent, samt - tilsvarende til ovenstående -, skulle ske en efterregulering med tilbagevirkende kraft, svarende til differencen mellem den udbetalte løn og den løn, som burde have været udbetalt efter den korrekte reguleringsprocent.

  Vi melder ud, så snart den endelige reguleringsprocent er fastlagt.

  Vi har i foreningen opdateret vores løntabel ud fra ovenstående: Løntabeller og satser

   Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside her

  Læs mere på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside her
  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Thomas Sørensen

  Thomas Sørensen

  Konsulent

  3330 7932
  2276 6734

  Send sikker mail til Thomas. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Tjenstlige sager
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Datahåndtering
  • Vedtægter
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Forsikringer