Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Påmindelse om varsling af anderledes ferieplacering for lærerne

  7. august 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Ønsker skolen at placere efterårsferien anderledes, end det fremgår i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere, skal skolen varsle det inden udgangen af august. 

  Pr. 1 august 2020 trådte ændringerne for feriens placering i organisationsaftalen for lærere og børnehaveklasseledere i kraft. Ændringerne er de samme som vi tidligere har gjort opmærksom på – se nyhed her. Dette er derfor blot en påmindelse til skolerne om, at hvis placeringen af ferien ikke passer med skolens behov, kan skolen vælge at varsle feriens placering anderledes.

  I organisationsaftalen er ferien placeret med:

  • 5 dage i skolernes efterårsferie

  • sidste 18 hverdage i juli

  • 2 første hverdage i august

  Der er tale om en tilbagefaldsregel for feriens placering. Det betyder, at feriens placering i organisationsaftalen vil være gældende, medmindre andet varsles fra skolen.

  Hvis skolen vælger at varsle ferien anderledes, skal skolen være ekstra opmærksom på hvor meget ferie, der er optjent vs. den ønskede ferieplacering fra skolen.

  Hvis den ønskede ferieplacering fra skolen kræver brug af reglerne om ferie på forskud, skal der indgås en individuel aftale mellem skolen og den enkelte lærer herom.

  Varsles en anderledes placering af ferien skal skolen desuden være opmærksom på varslingsfristerne, og at fristerne er todelt.

  Den første del vedrører efterårsferien:

  Hvis ikke skolen inden udgangen af august måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt de 5 hverdage i den uge, hvor skolens elever holder efterårsferie.

  Den anden del vedrører ferien i juli og august måned:

  Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned træffer anden bestemmelse, anses ferien for afholdt med de sidste 18 hverdage i juli måned samt de 2 første hverdage i august måned.

   

  For yderligere rådgivning ifm. den nye ferieplacering kontakt foreningens sekretariat:

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)