Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt nr. 4 om censorer til FP10 dansk skriftlig fremstilling, udtræk, generalprøve, mundtlig censur

  3. februar 2020
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Censorer søges til FP10 Dansk, skriftlig fremstilling

  Styrelsen søger censorer til bedømmelse af den skriftlige prøve i FP10 Dansk, skriftlig fremstilling, ved den kommende prøvetermin. Det er skolelederen, der indstiller lærere til at blive statsligt beskikkede censorer. Du kan læse mere om censorarbejdet, kvalifikationskrav og indstilling af censorer på uvm.dk/fp under censur og evaluering - for censorer.

   

  Prøveudtræk

  Den 7. februar modtager skolerne meddelelse om, hvilke prøver der er udtrukket til skolens klasser eller hold til prøverne i maj/ juni 2020. Oplysningerne om udtrækket er fortrolige indtil den 27. april 2020.

   

  Generalprøve marts 2020

  Styrelsen afholder generalprøve i testogprøver.dk den 24. marts 2020. Formålet med generalprøven er at afprøve nye funktioner og tekniske og systemmæssige ændringer i testogprøver.dk. Generalprøven er også skolernes mulighed for at vise eleverne eventuelle ændringer i testogprøver.dk mv. forud for prøverne i maj. Om formiddagen afvikles FP9 matematik uden hjælpemidler og FP9 matematik med hjælpemidler. Begge opgavesæt er fra december-terminen 2019. Om eftermiddagen afvikles FP9 fysik/kemi, biologi og geografi (de tre nye eksempelprøver). 10. klasse kan afvikle FP9 matematikprøverne om formiddagen.

  Styrelsen vil oprette en hjemmeside om den praktiske afvikling af generalprøverne, som vil blive annonceret i næste udgave af #FPnyt. Skulle det ske, at generalprøven den 24. marts ikke forløber efter hensigten, vil der evt. blive afholdt en supplerende generalprøve den 31. marts. Booking til generalprøven den 24. marts 2020 åbner den 11. februar 2020.

   

   Læs FPnyt nr. 4 her

  Mundtlig censur

  Ultimo februar modtager skolen en mail om, hvorvidt skolen er tildelt en mundtlig beskikket censor eller ej. Meddelelserne udsendes løbende. Hvis skolen ikke modtager en mail senest den 28. februar, skal I kontakte os på .

   

  Rettelser til prøvevejledninger for billedkunst

  Styrelsen har i januar 2020 rettet to fejl i prøvevejledningerne for billedkunst. På side 3 i prøvevejledningerne fremgik et link til en gammel læseplan for billedkunst. Dette link er fjernet, og der linkes nu til den nye, gældende læseplan for billedkunst. På side 8 i prøvevejledningerne fremgik det, at prøveoplægget ikke må indeholde et tema, som eleverne ikke har arbejdet med i undervisningen. Dette var dog en fejl, idet prøveoplægget ikke må indeholde et tema, som eleverne har arbejdet med i undervisningen. Fejlen er rettet, og følgende fremgår nu af prøvevejledningerne: ”Prøveoplægget må ikke indeholde et tema, som eleverne har arbejdet med i undervisningen.” Styrelsen beklager fejlen.

  De opdaterede versioner af prøvevejledningerne i billedkunst har været tilgængelige på ministeriets hjemmeside siden den 17. januar 2020. Se mere om prøven i 8. klasse på følgende side, og se ofte stillede spørgsmål og svar om praksisfaglighed i folkeskolen og på de frie skoler her.

   

  Konsekvensrettelser til ”vejledning om prøve på særlige vilkår ”

  ”Vejledning om prøve på særlige vilkår og fritagelse” er blevet opdateret som følge af udstedelse af ny bekendtgørelse om folkeskolens prøver BEK nr. 1128 af 14. november 2019. Foruden justeringer af paragrafhenvisningerne er den eneste ændring hertil en tilpasning af tidsangivelsen for den vejledende maksimale forlængede prøvetid ved prøverne i fysik/kemi, biologi og geografi, hvor den ordinære prøvetid fra maj 2020 udvides.
  Ændring af krav til opbevaring af censors og eksaminators noter Det er fastsat, at noter taget i forbindelse med en mundtlig prøve, kun skal opbevares i 3 måneder, efter bedømmelsen afsluttes, eller en eventuel klagesag er afgjort.

   

  FPnyt4 kalender