Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Husk: Søg refusion for feriepenge til indefrysning, når skolen søger refusion for fleksjobansatte

  17. december 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Det er vigtigt, at skolen allerede i den nuværende refusionsansøgning også søger om refusion for de feriepenge, som skal indefryses. Dette gælder i hele perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

  Der skal altså søges om refusion, selvom skolen ikke samtidig afholder den reelle udgift til ”Lønmodtagernes feriefond”.

  Refusionsansøgning

  Af fleksbarsel.dk fremgår det, at feriepenge i den pågældende indfrysningsperiode skal søges på optjeningstidspunktet. Der kan dog, ved fratrædelse, søges feriepenge som en regulering i de pågældende kvartaler – dog maks. 14 mdr. bagud. For mere information om fratrædelse, indberetning og indbetaling i overgangsperioden se tidligere nyhed.

  For de skoler, som har søgt refusion ved fleksbarsel for 3. kvartal, hvor september som indfrysningsmåned indgår, kan skolen i deres efterfølgende ansøgning for 4. kvartal søge september-måned som efterregulering.

  Feriepenge til indefrysning for den enkelte fleksjobansatte

  For medarbejdere, der er ansat i fleksjob før d. 1. januar 2013, skal der søges refusion for feriepengene ved både kommunen og Fleksbarsel – dog ikke for skolens ansatte i daginstitution.

  For medarbejdere, der er ansat i fleksjob efter d. 1. januar 2013, søges der udelukkende refusion gennem Fleksbarsel vedr. indefrysningsperioden. Dette gælder igen ikke for skolens ansatte i daginstitution.

  Sekretariatet er opmærksom på, at visse kommuner behandler refusionsansøgning om feriepenge til indefrysning forskelligt. Det er dog vigtigt, at skolen søger og gør sit krav om refusion for feriepenge gældende, også selvom det afføder et afslag. Dette er af hensyn til dokumentation i en eventuel fremadrettet klagesag.

  For beregningen af feriepengeforpligtigelsen til indefrysning se tidligere nyhed her.

  Sådan skal skolen søge for fleksjobansatte på ’gammel’ ordning

  For skolens medarbejdere, der er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, søges der lønrefusion fra kommunen hver måned. Sammen med den almindelige lønrefusion skal skolen også søge refusion på feriepenge i det pågældende opsparingsår – 1. september 2019 til 31. august 2020.

  Gives der refusion på feriepengene fra kommunen sammen med den almindelige lønrefusion, skal der efterfølgende søges ved Fleksbarsel på den kvartalsvise løn og feriepenge for indefrysningsperioden pr. kvartal. Ved ansøgning til Fleksbarsel oplyses, hvor meget skolen har modtaget i løn- og feriepengerefusion fra kommunen.

  Vil kommunen først udbetale refusion for feriepenge, når skolen indbetaler til Lønmodtagernes Feriefond, som tidligst kan ske 1. oktober 2021, skal skolen stadig søge om refusion for feriepenge ved Fleksbarsel med den almindelig ansøgning. Skolen skal i ansøgningen oplyse om lønrefusion fra kommunen, samt skolens skøn på refusionsbeløbet fra kommunen vedr. feriepenge.

  Når der senere indbetales feriepenge til Lønmodtagernes Feriefond, skal skolen huske at hente refusion på feriepengene ved kommunen. Når udbetalingen fra kommunen modtages, skal skolen efterfølgende efterregulere – tilbage til de kvartaler, som det er muligt at efterregulere for – ved Fleksbarsel. Dette er dog kun, hvis skolens skønsmæssige feriepengerefusion fra kommunen ikke er lig med det, skolen reelt modtager.

  Opstår der tvivl vedr. refusion af feriepenge, kan sekretariatet kontaktes på 33 30 79 30. 

  Rasmus Bondo Vester

  Rasmus Bondo Vester

  Fuldmægtig

  3330 7935
  2021 7879

  Send sikker mail til Rasmus. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Elever med særlige behov
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ferieregler
  • Barselsregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Arbejdsmiljø
  • Datahåndtering

  Heidi Andersen

  Heidi Andersen

  Konsulent

  3330 7934
  2085 4697

  Send sikker mail til Heidi. Klik her

  Særlige arbejdsområder:

  • Forældre- og elevsager
  • Overenskomstvaretagelse
  • Ferieregler
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesbreve


  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)