Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Orientering: Faget oldtidskundskab på de private gymnasier

    20. august 2019
  • fb
  • tw
  • li
  • em
  • Der har gennem en periode været tilkendegivelser fra politisk side om, at  faget oldtidskundskab fremadrettet ikke skal indgå blandt de fag, som de private gymnasier kan erstatte med andre c-niveau fag.

    På grund af forårets folketingsvalg er der imidlertid ikke sket nogen ændring i forhold til ovenstående, hvorfor gymnasierne i indeværende skoleår i princippet fortsat kan erstatte oldtidskundskab. De nye regler forventes dog ved førstgivne lejlighed at blive gennemført, hvorfor gymnasieskolerne må forvente en regelændringen fra skoleåret 20/21.