Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny aftale for ledere på private gymnasier og studenterkurser

  2. juli 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 blev der indgået en ny aftale om ansættelsesvilkår - herunder lønforhold - for lederne af gymnasierne. I henhold til den indgåede overenskomst skulle lederaftalen træde i kraft 1. januar 2019. Aftalen er dog først underskrevet nu.

  Fredag udsendte Moderniseringsstyrelsen det nye ”Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område”. Samtidig udsendtes en vejledning til samme.

  Aftalen vedrører først og fremmest de gymnasieledere, der er ansat 1. januar 2019 eller senere, og som i dag har en midlertidig ansættelsesaftale. Af aftalen fremgår det imidlertid også, at gymnasieledere, der er ansat efter hidtidige regler, kan overgå til den nye aftale. Hver enkelt af disse bør derfor overveje fordele og ulemper ved at overgå til den nye aftale. Det skal pointeres, at grundskolens ledere ikke er omfattet af denne aftale. Det er altså kun gymnasieafdelingens ledere, det omhandler.

  Udover selve aftalen er det også vigtigt at læse Undervisningsministeriets notat ”Forvaltning af chefaftalen fra OK-18”. I dette notat fastsættes en række krav til godkendelsesprocedure, lønniveauer etc.

  De tre nævnte bilag kan ses her

  Vi vil umiddelbart efter sommerferien vende tilbage med en nærmere gennemgang af aftalerne, ligesom vi hurtigst muligt vil sørge for at få udarbejdet en skabelon til ansættelsesbrev, der modsvarer de nye ansættelsesforhold.

  Vi opfordrer skolens bestyrelsesformand til at tage kontakt til foreningens sekretariat, førend der indledes forhandling om ansættelse af ny rektor eller indplacering af nuværende rektor på nye vilkår. 

  Ligeledes opfordrer vi skolens rektor til at tage kontakt til foreningens sekretariat før ansættelse af øvrige ledere i gymnasiet eller indplacering af nuværende lederes på nye vilkår. 

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)

  Nicolas No Richter

  Nicolas No Richter

  Chefkonsulent

  3330 7931
  2720 0779

  Send sikker mail til Nicolas. Klik her.

  Særlige områder:

  • Overenskomstvaretagelse
  • Tjenstlige sager
  • Økonomi
  • Ansættelsesvilkår (Ledere grundskole)
  • Ansættelsesvilkår (Pædagoger / SFO)
  • Ansættelsesvilkår (Administrativt personale)
  • Ansættelsesvilkår (Teknisk personale)
  • Ansættelsesvilkår (Lærere og børnehaveklasselærere grundskoler)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Virksomhedsoverdragelse
  • Bygninger
  • Datahåndtering
  • Forsikringer
  • Vedtægter