Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Politisk aftale og ny minister

  27. juni 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folketingsvalget endte med en sejr til Socialdemokraterne og resten af rød blok. Natten til d. 26. juni blev Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten enige om en politisk forståelse i form af en aftale, der baner vejen for en socialdemokratisk mindretalsregering.

  Den 18 sider lange aftale indebærer en række intentioner omkring skole og uddannelsesområdet.

  Mulighed for socialt taxameter

  De frie og private skoler er nævnt i aftalen:

  ”Skoler og ungdomsuddannelsers elevoptag skal i højere grad afspejle befolkningssammensætningen, og derfor vil en ny regering undersøge muligheden for at indføre et socialt taxameter på det statslige tilskud til fri- og privatskoler, som vil sikre, at flere skoler i Danmark påtager sig et større samfundsansvar.”

  Intentioner for grundskolen

  I øvrigt indebærer aftalen i relation til grundskolen følgende intentioner:

  Opbakning om den aftale, som Danmarks Lærerforening og Kommunernes Landsforening har indgået om en ”Ny Start”.

  Afskaffelse af de nationale test i de mindste klasser, afsøgning af muligheden for at sætte de nationale test i bero samt generel nytænkning af anvendelsen af test.

  Bedre muligheder for senere skolestart.

  Afskaffelse uddannelsesparathedsvurderingen i 8. klasse samt styrkelse af vejledningsindsatsen. 

  Afskaffelse af omprioriteringsbidraget

  Med den førstkommende finanslov vil afskaffelse af omprioriteringsbidraget blive foreslået. 

  Det er desuden en intention, at alle unge skal have gode uddannelsesmuligheder, uanset hvor i landet de bor. Derfor vil der blive arbejdet på en plan med henblik på en geografisk spredning af velfærdsuddannelserne. Der vil blive arbejdet for adgang til ungdomsuddannelser i hele landet samt sikring at de lukningstruede VUC’ere.

  Mindskning af "præstationskultur"

  Aftalen indeholder også en intention om en national handlingsplan for mental sundhed. En gennemgang af særligt uddannelsessystemet skal identificere tiltag, der fremmer børn og unges trivsel og mindsker ”præstationskulturen”. Det skal blandt andet omfatte en vurdering af, om karakterer kan fylde mindre i uddannelsessystemet, om karakterskalaen skal ændres, om der skal indføres andre prøveformer samt færdiggøre den igangsatte evaluering af optagesystemet. Desuden skal uddannelsesloftet afskaffes.

  Ny minister

  Den 27. juni blev  Pernille Rosenkrantz-Theil udnævnt til ny Børne- og Undervisningsminsiter. Hun får hermed et stort ansvar for at føre ovenstående aftaledele ud i livet.

  Ny Børne- og Undervisningsminister: 

  Pernille Rosenkrantz-Theil