Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Anbefalinger fra alternativ 10. klasse-ekspertgruppe offentliggjort

  24. juni 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Fungerende undervisningsminister Merete Riisager nedsatte i starten af foråret et ekspertudvalg, der skulle komme med anbefalinger til erhvervsretning af 10. klasse. Samtidig offentliggjorde et alternativt ekspertudvalg sin eksistens og fortalte om foreløbige anbefalinger. Nu har det alternative ekspertudvalg fremlagt sine uddybede anbefalinger, mens det ministernedsatte udvalgs arbejde er sat på pause.

  I marts nedsatte Merete Riisager et ekspertudvalg, som den tidligere direktør i KL, Jan Olsen, står i spidsen for. Udvalget skal give anbefalinger til, hvordan 10. klasse kan blive mere erhvervsrettet og få flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Folketingsvalg og regeringsforhandlinger har dog pt. sat udvalgsarbejdet på pause.

  Sideløbende har bl.a. foreningen Danmarks Private Skoler været en af hovedaktørerne til et initiativ om at oprette en alternativ ekspertgruppe bestående af praktikere fra 10. klasseområdet, der ikke var en del af den ministernedsatte gruppe. Den alternative ekspertgruppe består af 20 uddannelsesorganisationer og kalder sig #ekspert10. Gruppen har netop offentliggjort dens uddybede anbefalinger. De mener modsat partierne bag den politiske aftale ”Fra folkeskole til faglært”, at det er vigtigt at bevare det almene og forskelligartede 10. klassestilbud.

   

  Anbefalinger:

  • At der gennemføres en regelforenkling, som gør det nemmere at lave 10. klasse og understøtter mangfoldigheden og samarbejdet på tværs af 10. klassetilbud, ungdomsuddannelser og det lokale arbejdsmarked

  • At den praksis- og anvendelsesorienterede undervisning styrkes i alle fag

  • At den nuværende brobygning erstattes af mere alsidige muligheder for samarbejder mellem 10. klasse og ungdomsuddannelserne. Undervisere fra begge parter deltager og vurderer elevernes udbytte og uddannelsesparathed

  • At det timeløse emne Uddannelse og job indføres i 10. klasse og der gives bedre muligheder for lærersamarbejde omkring undervisningen og didaktiseringen mellem de obligatoriske fag i 10. klasse og ungdomsuddannelsernes fag

  • At arbejdsmarkedets parter inviteres til en dialog omkring, hvordan der kan ske en styrkelse af erhvervspraktik og samarbejde om åben skole med virksomheder og andre aktører

   

  Om implementering af en 10. klasse rettet mod alle ungdomsuddannelser:

  • At en evt. ny 10. klasse bygger på de eksisterende erfaringer og gode eksempler i 10. klassesektoren

  • At der skabes bedre muligheder for samarbejde mellem 10. klassetilbud og ungdomsuddannelser og praktikvirksomheder

  • At en øget målretning mod ungdomsuddannelserne samtidig gerne styrker de unges frie valgmuligheder mellem forskellige typer af 10. klassetilbud

  • At det geografiske udbud af 10. klasse som minimum bevares og gerne øges i forhold til i dag

   

  Om vejledning i 10. klasse:

  • At alle elever skal have ret til individuel vejledning, både elever som er uddannelsesparate og elever, som er ikke uddannelsesparate

  • At der sker en målrettet prioritering og styrkelse af samarbejde mellem lærerne i 10. klasse og vejlederne i den nye Kommunale Ungeindsats (KUI) i alle kommuner

  • At der i 10. klasse laves et perspektivskifte fra fokus på uddannelsesvalg til fokus på undervisning og læring om valg af ungdomsuddannelse i et samspil mellem vejledning og undervisning

   

  Om incitamentsstrukturer som understøtter kvalitet

  • At økonomiske rammer for kommuner og ungdomsuddannelser understøtter attraktive ungemiljøer og undervisning med høj pædagogisk og didaktisk kvalitet

  • At ungdomsuddannelserne forpligtes til at prioritere samarbejde mellem lærere på ungdomsuddannelser og lærere i 10. klassetilbud

  10. klassebrochure billede

  LÆS PUBLIKATIONEN HER

   

  #ekspert10 består af:

  • Danmarks Private Skoler

  • Danmarks Lærerforening

  • Skolelederforeningen

  • Frie Skolers Lærerforening

  • Frie Skolers Ledere

  • Landsforeningen af 10. klasseskoler

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

  • Danske Gymnasier

  • Skole og forældre

  • Ungdomsskoleforeningen

  • Danske Skoleelever

  • Efterskoleforeningen

  • Friskolerne

  • Frie Fagskoler

  • Uddannelsesforbundet

  • UU-Danmark

  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

  • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

  • Erhvervsskolernes Elevorganisation

  • Gymnasieskolernes Lærerforening