Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Danmarks Private Skoler på Folkemødet 2019

  6. juni 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Folkemødet finder sted hvert år i uge 24 i Allinge på Bornholm. Folkemødet 2019 åbner torsdag den 13. juni. Det primære formål med Folkemødet er at styrke demokratiet og dialogen i Danmark. Også i år deltager Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier for at gøre opmærksom på og tale de frie og private skolers sag.

  Ud over interessevaretagelsen gennem netværk og deltagelse er foreningen repræsenteret i flere konkrete folkemødeevents. Man vil løbende kunne følge foreningens aktiviteter på Facebook, LinkedIn og Twitter.

  Demokratisk dannelse – fra snak til virkelighed

  Foreningen Danmarks Private Skoler og foreningen Danske Skoleelever har lavet et fælles debatevent: ”Demokratisk dannelse – fra snak til virkelighed”.

  De to foreninger har sammen udarbejdet en publikation, der udfolder begrebet ”Elevernes demokratisk dannelse”. Debatten tager udgangspunkt i publikationen og spørgsmålene: Hvordan kan man beskæftige sig med elevernes demokratiske dannelse i undervisningen og i hele skolens virke?

  Fri- og privatskoler - Byrde eller styrke?

  Danske Skoleelever problematiserer de seneste 10 års tilgang af elever til de frie og private skoler i deres debatevent ”Fri- og privatskoler - byrde eller styrke?” Debattens deltagere vil bl.a. skulle svare på, om der fortsat skal være en grundlovssikret ret til at drive fri- og privatskoler.

  Katolske skoler - giver det stadig mening?

  Foreningen af Katolske Skoler i Danmark stiller med deres debatevent spørgsmål som: Skal vi overhovedet have skoler med religiøst værdigrundlag i Danmark? Hvad skal man kræve af de religiøse skoler? Hvad med friheden – til at tænke, tro, tale og handle? Hvad kan og vil de katolske skoler i Danmark? Søren Lodahl, sekretariatschef i Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier, vil styre debatten.

  Er folkeskolen stadig folkets skole?

  Rådet for Børns Læring inviterer til debat om betydningen af en stærk folkeskole og balancen mellem folkeskolen og de frie skoler i Danmark. Repræsentanter fra folkeskolen og de frie skoler skal diskutere styrkerne ved både en stærk fri skolesektor og folkeskolen. Hvordan sikres sammenhængskraften i samfundet, hvis tilslutningen til folkeskolen er faldende? Og hvilket samfundsansvar har de frie skoler?

  Hvad er skolens samfundsansvar?

  Hvordan kan og skal vi tale om skolens samfundsansvar? Danmarks Private Skoler ønsker, med foreningens eget debatevent, at sætte fokus på, at skolen i Danmark har en vigtig rolle at spille for samfundet. Ikke bare som udbyder af kvalitetsuddannelse, men som forandringsagent i et bredere perspektiv. Debatten om skolernes sociale og samfundsmæssige ansvar kommer sjældent videre end til drøftelsen af elever med særlige behov og socioøkonomisk elevfordeling. Og det bliver det, som skolerne måles på. Det skal de også. Men andre samfundsmæssige udfordringer har også en plads i debatten - og når skolernes varetagelse af samfundsansvaret bedømmes.

  Det er få, der vil være uenige i, at det er skolens ansvar at skabe rammer for at uddanne og danne elever til gode, sunde og kompetente samfundsborgere: Eleverne skal lære noget og trives i det og trives med sig selv. Men rækker skolens opgave og ansvar ud over det, man kan betegne som skolens indre liv og skolens egne aktører? Skal skolen skal være forandringsagent for samfundet i bred forstand? Og i så fald; hvordan og på hvilke områder?

  Folkemødet i tal

  Folkemødet samler flere end 100.000 mennesker. I 2018 deltog 1.136 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier. 648 presseakkrediterede journalister var til stede under de fire debatdage. 76% af Folkemødets deltagere oplever, at de får udbygget deres samarbejdsrelationer, og næsten halvdelen får indflydelse på lovgivning/regulering af deres fagområde. 82% af de personer, der deltager i privat regi, oplever, at de får ny og brugbar viden om politiske spørgsmål.

  Foreningen Danmarks Private Skoler glæder sig til igen at deltage i ”Danmarks Politikfestival” Folkemødet på Bornholm.

  Danmarks Private Skoler på Folkemødet 2019

  Demokratisk dannelse – fra snak til virkelighed

  Den 13. juni, 13.00-13.45. J17 - Skoletinget (Kæmpestranden)

  Arrangør: Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymansier og Danske Skoleelever

  Deltagere:

  • Jakob Bonde Nielsen, Ordstyrer, Danske Skoleelever
  • Merete Wiberg, Lektor i pædagogisk filosofi, DPU, Aarhus Universitet
  • Dan Ingemann Jensen, Formand, Foreningen af Katolske Skoler
  • Sarah Gruszow Bærentzen, Formand, Danske Skoleelever
  • Karsten Suhr, Formand, Danmarks Private Skoler

  Fri og privatskoler - Byrde eller styrke?

  Den 13. juni, 15.30-16.30. J17 - Skoletinget (Kæmpestranden)

  Arrangør: Danske Skolelever

  Deltagere:

  • Karsten Suhr, Formand, Danmarks Private Skoler
  • Christina Krzyrosiak Hansen, Borgmester, Holbæk Kommune
  • Peter Bendix Pedersen, Formand, Dansk Friskoleforening
  • Mie Dalskov Pihl, Chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
  • Sarah Gruszow Bærentzen,, Formand, Danske Skoleelever
  • Marianne Jelved, Folketingsmedlem og ordfører, Radikale Venstre
  • Jakob Bonde Nielsen, Ordstyrer, Danske Skoleelever
  Katolske skoler - giver det stadig mening?

  Den 14. juni, kl. 12.00-13.00. J6 - Kæmpestrandens Debattelt

  Arrangør: Foreningen af Katolske Skoler i Danmark

  Deltagere:

  • Søren T. Lodahl, Danmarks Private Skoler (ordstyrer)
  • Dan Ingemann Jensen, Formand, Foreningen af Katolske Skoler i Danmark
  • Brian Degn Mårtensson, Lektor og cand.pæd., Aarhus Universitet
  • Peter Skov-Jakobsen, Biskop, Folkekirken

  Er folkeskolen stadig folkets skole?

  Den 14. juni, kl. 15.00-16.00, Grønbechs Hotel. Folkescenen

  Arrangør: Rådet for børns læring

  Deltagere:

  • Charlotte Rønhof, formand for Rådet for Børns Læring
  • Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler
  • Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
  • Peter Bendix, formand for Dansk Friskoleforening
  • Dorte Lange, næstformand i Danmarks Lærerforening
  • Cecilie Harrits, næstformand i Skole og Forældre
  • Thomas Gyldal, formand for Børne- og Undervisningsudvalget i KL og borgmester i Herlev Kommune

  Hvad er skolens samfundsansvar?

  Den 14. juni, kl. 16.30 – 17.30. F19. Sverigesvejs debattelt

  Arrangør: Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymansier

  Deltagere:

  • Stefan Hermann, Rektor, Københavns Professionshøjskole
  • Rasmus Edelberg, Landsformand, Skole og Forældre
  • Karsten Suhr, Formand, Danmarks Private Skoler
  • Tine Agenskov, Hovedstyrelsesmedlem, Danmarks Lærerforening