Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nyt om oldtidskundskab og frihedsforsøg ved private gymnasiale uddannelser

  16. maj 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Som vi tidligere har orienteret om, så er der i april måned indgået et forlig mellem gymnasiereformens forligskreds, som betyder, at muligheden for at udskifte oldtidskundskab på c-niveau på private gymnasier fjernes.

  Et forlig er imidlertid ikke gældende før, det er vedtaget som lov. Som følge af udskrivningen af folketingsvalg bortfalder lovbehandlingen for nærværende. Dette betyder i praksis, at en ny minister efter valget skal tage sagen op igen og fremsætte forslaget i Folketinget, hvilket tidligst kan ske til efteråret, hvorfor en eventuel lovgivning tidligst kan gælde fra 2020.

  Konklusionen er derfor, at muligheden for at udskifte oldtidskundskab fortsat eksisterer, og at der tidligst vil ske ændringer i 2020. Elever, der er optaget på nuværende betingelser, vil ikke blive berørt.

  Ovenstående har vi fået bekræftet af Undervisningsministeriet. Det er vores forventning, at en kommende Undervisningsminister vil genfremsætte forligsaftalen, da den er indgået af en bred aftalekreds.

  Vi har endvidere diskuteret frihedsforsøg for private gymnasier mm. med Undervisningsministeriet. Her er tilbagemeldingen desværre den samme. Ministeriet har modtaget en række ansøgninger, men på grund af valgudskrivelsen kan ansøgningerne ikke behandles. Skolerne vil derfor i nærmeste fremtid modtage en henvendelse fra ministeriet, hvoraf det fremgår, at forsøgene er sat i bero indtil efter et valg. Herefter skal den nye minister tage stilling til om forsøgsmulighederne skal genudsendes.

   

  Ved spørgsmål, kontakt:

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)