Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Fra UVM: Orientering af skolerne om undersøgelse af snyd og regelbrud ved prøver

  24. april 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeriet har udsendt følgende orientering: "Orientering af skolerne om undersøgelse af snyd og regelbrud ved prøver"

  Til alle prøveafholdende skoler

  Undervisningsministeriet har i marts 2019 offentliggjort en undersøgelse om snyd og regelbrud i forbindelse med de afsluttende prøver på grundskoler og gymnasier - læs den her.

  I undersøgelsen svarer godt 13 procent af eleverne i grundskolen, at de har begået handlinger, som kan betegnes som regelbrud, til prøverne i sommeren 2018. Knap 5 procent af eleverne i grundskolen svarer, at de har snydt til prøverne.

  Det fremgår af undersøgelsen, at regelbrud og snyd primært forekommer ved brug af internettet til at finde viden eller svar og herefter at kopiere tekst fra hjemmesider, opgaver eller fagbøger uden at lave kildehenvisning. Undersøgelsen viser også, at en del elever er i tvivl om prøvereglerne, og at eleverne finder reglerne for brug af internettet forvirrende og er i tvivl om, hvilke online hjælpemidler og hjemmesider, det er tilladt at anvende.

  Af bekendtgørelsen for folkeskolens prøver og i prøvevejledningerne til de konkrete fag fremgår, hvilke hjælpemidler det er tilladt at bruge til de enkelte prøver. I § 40 i bekendtgørelsen om folkeskolens prøver findes endvidere regler for skolernes håndtering af snyd.

  Blandt andet som følge af den nye undersøgelse har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejdet en folder ”Når du skal til prøve”, som skolerne kan udlevere til eleverne. Den har til formål at understøtte, at eleverne er velinformerede om prøvereglerne inden prøven, således at utilsigtet regelbrud kan undgås - læs den her. Vi håber, at folderen vil være en hjælp for eleverne og for jer i forhold til at klæde eleverne på til prøverne.

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har udarbejdet folderen ”Når du skal til prøve”. Skolerne kan udlevere folderen til eleverne. Den har til formål at understøtte, at eleverne er velinformerede om prøvereglerne inden prøven, således at utilsigtet regelbrud kan undgås.

  Udklip