Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

#FPnyt - PRØVEEKSTRA med information og vejledning om prøveterminen maj/juni 2019

  24. april 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • #FPnyt udgives af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

  Afholdelse af obligatoriske prøver og deadline for karakterindberetning 

  Styrelsen har den 5. april 2019 udsendt et brev til samtlige skoler. I brevet understreges vigtigheden af, at alle prøveafholdende skoler har stor opmærksomhed på, at eleverne får aflagt samtlige obligatoriske prøver (det vil sige prøverne i dansk mundtlig, dansk skriftlig, matematik skriftlig, engelsk mundtlig, fællesprøven i fysik/kemi, biologi og geografi samt de to udtræksprøver) i 9. klasse samt prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse.

  Alle prøveafholdende skoler skal senest den 21. juni 2019 indberette karakterer for den enkelte elev i de syv obligatoriske prøver (det vil sige de bundne prøver og de to udtræksprøver) i 9.klasse samt i prøverne i dansk, matematik og engelsk i 10. klasse. Brevet kan findes under aktuelt om folkeskolens prøver og nyheder, orienteringer og #FPnyt.

  Særligt om fravær ved de obligatoriske skriftlige prøver

  Skolen skal være opmærksom på, at elever, der ikke skal fortsætte i 10. klasse, og som på grund af sygdom eller andet fravær ikke får aflagt en eller flere af de obligatoriske skriftlige prøver i 9. klasse, skal indkaldes til en optagelsesprøve, hvis eleverne har søgt optagelse efter 9. klasse på en gymnasial ungdomsuddannelse.

  Det vil være en fordel for disse elever at komme til den tidlige optagelsesprøve d. 14. juni i stedet for efter sommerferien, men dette forudsætter, at de søgte gymnasieskoler får besked på, at de skal indkalde disse elever til optagelsesprøve, hvis det skal ske 14. juni.

  Vi vil derfor opfordre jer til at hjælpe disse elever og forældre ved at informere de relevante gymnasieskoler, når en elev er syg ved de skriftlige prøver.