Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Supplerende pensionsordning for lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pensionsordninger

  5. marts 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Efter drøftelser med Moderniseringsstyrelsen, er der anledning til en præcisering af reglerne for supplerende pension for lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pensionsordninger.

  Lærere og børnehaveklasseledere med en tjenestemandslignende pensionsordning har, udover deres pensioner i P1925/Efterlønskassen, også krav på indbetaling af et supplerende pensionsbidrag til Lærernes Pension.

  Der skal betales supplerende pension af de pensionsgivende løndele, der ligger ud over basislønnen. Der skal som udgangspunkt derfor indbetales supplerende pension af følgende pensionsgivende løndele:

  • OK13-tillæg

  • OK18-tillæg

  • Trin 4-tillæg (for de dele af tillægget der konkret er aftalt pensionsgivende)

  • Lokalt aftalte tillæg (hvis de specifikt er aftalt pensionsgivende for lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pensionsordning)

  Ved en beregning af en eventuel supplerende pension ”stables” de forskellige løndele på hinanden i kronologisk rækkefølge med basisløntrin nederst og derefter tillæg efter første udbetalingstidspunkt. Det vil sige, at en kronologisk rækkefølge kan se ud som herunder:

  Løndele

  1

  Basisløn

  2

  Områdetillæg

  3

  Undervisningstillæg

  4

  Trin 4 tillæg

  5

  OK 13 tillæg

  6

  OK 18 tillæg

  7

  Lokalt aftale tillæg*

  *Lokalt aftalte løntillæg skal indsættes i rækkefølgen ud fra første udbetalingstidspunkt.

  Der betales 18 % pension af de pensionsgivende løndele, der overstiger vedkommendes pensionsskalatrin og 17,3 % pension for de pensionsgivende løndele, der ligger under vedkommendes pensionsskalatrin.

  Hent eksempel med beregning og illustration her.

  stabilitet  Kopi 2

  Der betales 18 % pension af de pensionsgivende løndele, der overstiger vedkommendes pensionsskalatrin og 17,3 % pension for de pensionsgivende løndele, der ligger under vedkommendes pensionsskalatrin.

  Hent eksempel med beregning og illustration her.