Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Justering af Folkeskolereform; hvad betyder det for de private skoler?

  30. januar 2019
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Aftalepartierne bag folkeskolereformen blev i dag enige om en justering af aftalen. Den giver en række lempelser og præciseringer ift. folkeskolerne, herunder en kortere skoleuge i indskolingen, styrket læseindsats, reduktion af faglige bindinger mm. Aftalen vedrører som udgangspunkt kun folkeskolen. Private grundskoler er ikke omfattet, men der er alligevel elementer i aftalen, som kan have indflydelse på private skolers undervisning og tilrettelæggelse, i og med vi som skoleform skal ”stå mål med” folkeskolen.

  Af relevante nye bestemmelser er bl.a.:

  Prioritering af udvalgte fag:

  Aftalepartierne er enige om at der tilføres 90 ekstra fagtimer til opstart af 2. fremmedsprog, billedkunst og historie fra skoleåret 2020/21. Konkret er der tale om 30 fagtimer til tysk eller fransk i 5. klasse, 30 fagtimer til billedkunst i 6. klasse og 30 fagtimer til historie i 9. klasse.

  Derudover er aftalepartierne enige om at flytte 30 klokketimers idræt årligt fra mellemtrin til udskoling. Dette sker for at gøre bedre plads til understøttende undervisning på mellemtrinnet.

  Der flyttes endvidere 30 klokketimer årligt fra dansk i 3. klasse til 2. klasse, også med begrundelse i, at give plads til understøttende undervisning i 3. klasse.

  Som nævnt er folkeskolereformen og den nu offentliggjorte tillægsaftale ikke gældende for de frie grundskoler. Der er ikke krav om, at frie grundskoler skal lave understøttende undervisning. Der er ikke noget timetalskrav for frie grundskoler, og skolerne bestemmer selv, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen, men undervisningen skal ”stå mål” med den, der gives i folkeskolen. Derfor skal der alligevel lokalt være opmærksomhed, ift. den enkelte private skoles egen tilrettelæggelse af undervisningen samt en vurdering af f.eks. timetildeling til de ovenfor nævnte fag.

  Såfremt der er spørgsmål, er skolen meget velkommen til at kontakte sekretariatet.

  Pressemeddelelse og aftalen kan læses her; https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2019/jan/193001-folkeskoler-faar-styrket-faglighed-flere-midler-til-understoettende