Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Information om nye optagelsesregler på gymnasiale uddannelser

  10. december 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Adgangsforudsætningerne for elever, der ønsker optagelse på de gymnasiale uddannelser, ændres radikalt fra 2019.

  Som udgangspunkt skal eleverne vurderes på deres faglige, personlige og sociale forudsætninger før de kan begynde på en ungdomsuddannelse. De vedtagne regler er imidlertid fhv. komplicerede.  Alle parter – herunder vores egen forening – har derfor løbende orienteret om de kommende optagelsesregler. 

  Undervisningsministeriet har også fastlagt en kommunikationsproces, hvor de orienterer om regelsættet.  Ministeriet vil ultimo december opdatere informationen på uvm.dk samt lancere en række videoer om optagelseskravene. Informationsmaterialet vil på den ene side være målrettet UU-centre og grundskoler og på den anden side gymnasiale institutioner.

  Ministeriet har allerede udsendt breve til alle forældre med elever i 9. og 10. klasse med en kortfattet orientering om optagelseskravene. Disse forældrebreve gentages i januar-måned med en påmindelse om ansøgningsfristen.

  Af andre initiativer kan nævnes webinarer for medarbejdere på grundskolerne og på de gymnasiale institutioner samt en FAQ (Ofte stillede spørgsmål) på uvm.dk.

  Se mere på ministeriets hjemmeside:

  https://www.uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/adgang-og-optagelse/adgang/adgang-til-uddannelserne-til-studentereksamen

   

  Adgang til gymnasiale uddannelser

  Erik Juul Hansen

  Erik Juul Hansen

  Chefkonsulent

  3330 7925
  5130 4922

  Send sikker mail til Erik. Klik her.

  Særlige arbejdsområder:

  • Arbejdsmiljø
  • Barselsregler
  • Ferieregler
  • Børnehave, vuggestue og SFO
  • Love og bekendtgørelser (gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Undervisere gymnasiale uddannelser)
  • Ansættelsesvilkår (Rektorer og ledere gymnasiale uddannelser)
  • Overgang til ungdomsuddannelser
  • Prøver og eksamen (gymnasiale uddannelser)
  • Forsikringer (gymnasiale uddannelser)
  • Tjenstlige sager (gymnasiale uddannelser)
  • Økonomi (gymnasiale uddannelser)