Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Kurser 2019

  3. december 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tilmeld dig nu. Allerede i januar starter rækken af relevante kurser og konferencer for skolernes bestyrelser, ledelser, faglærer m.fl. som afholdes af Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier

  Allerede i januar starter rækken  af relevante kurser og konferencer for skolernes bestyrelser, ledelser, faglærer m.fl. som afholdes af Danmarks Private Skoler – grundskoler & gymnasier

  Nedenfor er oplistet de kurser som afholdes snart - gå ind på hjemmeside og læs om de mange spændende tilbud - det er også her I tilmelder jer.

   

  Her er en kort introduktion til kurserne:

  Bestyrelse og skoleledelse - det strategisk kompetente samarbejde på de frie grundskoler og gymnasier
  D. 22. januar 2019.


  Målet med konferencen er, at I får reflekteret over jeres nuværende roller og ikke mindst får øje på, hvordan forskellige roller kan gøre jer bedre i et dynamisk udviklende samarbejde.

  Det er en vigtig dag for udviklingen af jeres fælles platform og vision: At skabe den bedste skole og uddannelse for jeres elever.


  Målgruppe: Skoleledelse og skoles bestyrelse

  Foreningen for pædagogiske afdelingsledere - kursusdage og generalforsamling
  D. 17.-18. januar 2019.


  Velkommen til et par inspirerende dage med fokus på det ledelsesmæssige ståsted og de udfordringer der kan opstå i dagligdagens pædagogiske ledelse og netværk.


  Målgruppe: Vuggestue- og børnehaveleder, SFO- og klubleder, indskolingsleder og deres souschefer.

  Workshop for teachers of Danish at International schools

  D. 24. januar 2019. 

   

  The aim of the workshop is to engage further with resources for using the book ´Skal vi tale dansk?´ as a tool for Danish teaching and learning, including looking at ways to assess progress.

  Målgruppe: Lærer der underviser i dansk på internationale skoler.

  Konference om ordblindhed/dysleksi
  D. 31. januar 2019. 


  Ordblindetesten, Ordblinde-risikotesten og indførsel af retskrav på udredning af ordblindhed; der er sket meget på ordblindeområdet de sidste år. Kom til en spændende og inspirerende dag med oplæg og workshops, der har fokus på ordblindhed.


  Målgruppe: Skoleleder/rektor, lærere, pædagoger og IT-personale, der til daglig har kontakt med de ordblinde elever. Skolens arbejde med ordblinde elever kræver indsigt af alle.


  Temadag om vuggestue og børnehave - En styrket pædagogisk læreplan
  D.  26. februar 2019. 


  Temadagen har fokus på de nye ramme for den pædagogiske læreplan – ”en styrket pædagogisk læreplan”. Lærerplanen skal være fuldt implementeret senest d. 1. juli 2020. En konsulent fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) vil gennemgå de nye krav og regler.


  Målgruppe: Skoler der driver vuggestue/børnehave, samt skoler der overvejer at starte vuggestue/børnehave.

  Ledelseskonference. Styr på det ustyrlige – om delegeret ledelse som en nødvendig forudsætning og et dynamisk udviklingsværktøj.
  D. 7.-8. marts 2019. 


  Skolen som moderne organisation er en ustyrlig og kompleks størrelse og kan ikke styres fra ét punkt. At kunne delegere opgaver og ansvar ud til flere led i organisationen er ikke blot honnørord for medinddragelse og påberåbelse af frihed for den enkelte. Det er ganske enkelt nødvendige værktøjer for at kunne tage et moderne lederskab på sig.


  Målgruppe: Skoleledelsen

  Se hele liste over kurser og dato for afholdelse.

  Klik her.