Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Afbureaukratiseringsreform. Regeringens initiativer på undervisningsområdet

  19. september 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Orientering:

  Regeringen har lanceret en afbureaukratiseringsreform, der indeholder nye såkaldte ”frihedsinitiativer” til kommuner og institutioner. Initiativerne i afbureaukratiseringsreformen skal nu forhandles politisk.

  Afbureaukratiseringsreformen indeholder bl.a. disse initiativer:

  Friinstitutioner

  På ungdomsuddannelsesområdet igangsætter regeringen et forsøg, hvor op til 25 institutioner får friere rammer til blandt andet at tilrettelægge uddannelsernes indhold og i forhold til bestyrelsernes sammensætning og kompetencer.

  Frihedspakke til de frie grundskoler 

  Regeringen lægger op til, at frie grundskoler skal have mulighed for at etablere fælles ledelse og administrative fællesskaber på tværs af skolerne.  Derudover ønsker regeringen at tillade de frie grundskoler at etablere flere afdelinger.  

  Flere udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser

  Regeringen ønsker at etablere mere fleksible regler for udbud af ungdomsuddannelser, så det bliver muligt at udbyde erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser på flere offentlige og private gymnasiale institutioner i de egne, hvor der ikke findes et tilsvarende udbud i forvejen. Formålet er at sikre en bredere geografisk dækning af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser samt at sikre en lokal forankring af udbuddene. Undervisningsministeren skal godkende nye udbud. 

  Forsøg med selvstyrende skoler 

  Regeringen foreslår, at der etableres en helt ny skoleform – selvstyrende folkeskoler – som skal have frihed fra statslige og kommunale bindinger med inspiration fra de frie og private grundskoler og de selvejende ungdomsuddannelser. 

  Mere fleksibilitet for private gymnasier

  Regeringen foreslår, at private gymnasier får mulighed for at oprette flere filialer, som ikke nødvendigvis er i geografisk nærhed af hinanden. Der vil blive stillet samme krav til private gymnasiers filialer som til frie grundskolers filialer. Der skal således være en lokal forankring af skolen, så der kan ikke etableres landsdækkende skoler, men de forskellige afdelinger skal være i samme lokalområde og f.eks. kunne bruge fælles faciliteter).

  Oldtidskundskab på private gymnasier

  Med gymnasiereformen fra 2016 blev det muligt for private gymnasier at udskifte oldtidskundskab med andre fag med henblik på, at private gymnasier kan differentiere sig fra offentlige gymnasier. Med henblik på at understøtte det frie gymnasievalg og parallelitet mellem offentlige og private gymnasier foreslår regeringen, at muligheden for at udskifte oldtidskundskab afskaffes med det argument, at der kan opstå usikkerhed om, hvorvidt et privat gymnasium tilbyder samme almendannelse og demokratiske dannelse som offentlige gymnasier. 

  Specialpædagogisk støtte

  Regeringen vil lette ungdomsuddannelsernes administrative byrde i forbindelse med ansøgning om og tildeling af støtte til elever med handicap. I forbindelse med udformning af en konkret model vil regeringen blandt andet inddrage praktikere.

  Nationale test

  De nationale test (obligatoriske for folkeskolerne) anvendes i lærernes pædagogiske arbejde og som indikator for den generelle faglige udvikling på skole-, kommune- og nationalt niveau.  Regeringen vil igangsætte en evaluering, så lærerne lettere kan tolke resultaterne og tilrettelægge undervisning på baggrund heraf.  

  Elevplaner

  Elevplanen (obligatorisk for folkeskolerne) skal opdateres minimum en gang årligt, desuden skal elevplanen i 8.-9. klasse skal indeholde en uddannelsesparathedsvurdering, en uddannelsesplan og en studievalgsportfolio. Regeringen ønsker at forenkle elevplanen i folkeskolen og integrere forskellige planer i én samlet elevplan.

  Regeringens afbureaukratiseringsreform (pdf)

  Beskrivelser af tiltag på Undervisningsministeriets område (pdf)