Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Første resultater: Evaluering af 7-trinsskalaen

  26. juni 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • En evaluering er igangsat for at belyse, om 7-trins-skalaen fungerer og bruges efter hensigten. Første etape er en statistisk kortlægning af karaktergivningen på de forskellige uddannelsesområder; grundskolen, de gymnasiale uddannelser og på de videregående uddannelser.

  Første etape af kortlægningen viser, at karakterudviklingen på grundskoleområdet og de gymnasiale uddannelser samlet set følger den forventede karakterfordeling i den undersøgte periode (2007-2015).

  For de gymnasiale uddannelser er der dog i 2015 en overvægt af høje karakterer og en undervægt af lave karakterer.

  På de videregående uddannelser viser kortlægningen, at karaktererne ligger noget højere end ventet, og at andelen af 12-taller er steget.

  Først når den samlede evaluering er færdig, vil regeringen tage stilling til, hvilke initiativer der er behov for. Det forventes, at den samlede evaluering ligger klar til efteråret.

  Første del af evalueringen af karakterskalaen (pdf)

  Karakterkommissionen forventede, at de beståede karakterer over tid og for store populationer ville sprede sig nogenlunde som følger på alle uddannelsesniveauer:

  10 % vil få karakteren 2

  25 % vil få karakteren 4

  30 % vil få karakteren 7

  25 % vil få karakteren 10

  10 % vil få karakteren 12

  Læs mere

  Bilag 1 - Grundskole (pdf)

  Bilag 2 - Gymnasiale uddannelser (pdf)

  Bilag 3 - Videregående uddannelser (pdf)