Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Inspiration: I øjenhøjde med politikerne

  13. april 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Minister og politikere besvarede gladeligt mange spørgsmål fra eleverne i anledningen af Skanderborg Realskoles årlige temauge, der fokuserer på FN’s verdensmål og i særlig grad på børns ret til at komme skole.

  Det er 10 år i træk, at skolen sætter fokus på emnet, og det er blevet en tradition at invitere politikere til at tale om emnet og - ikke mindst - svare på de mange, mange spørgsmål, som eleverne har. For der er også åbnet op for, at eleverne kan stille spørgsmål om politikernes arbejde og holdninger til andre emner.

  For andet år i træk deltog Undervisningsminister Merete Riisager via en skypeforbindelse. En fin ordning. Merete Riisager tog bl.a. imod spørgsmål om det 5. verdensmål om ligestilling mellem kønnene. Hun er optaget af budskabet og synes generelt, at det er vigtigt, at politikerne gør, hvad de kan for at leve op til løfterne i verdensmålene. Merete Riisager svarede også på spørgsmål om trivsel i skolen.

  Nærværende for eleverne

  Folketingspolitiker Britt Bager (Venstre), der normalt besvarer spørgsmål inden for sine ordførerskaber; bolig, idræt, kultur og medier, havde taget turen til Skanderborg og blev konfronteret med spørgsmål om ikke bare de forskellige verdensmål, men også elevforberedte spørgsmål, der handlede om alt lige fra politikerlivet, overenskomster, stress blandt unge, diagnoser, digital dannelse og skoleforhold. Britt Bager delte velvilligt sine egne personlige erfaringer, så svarene blev nærværende for eleverne.

  Karen Haugstrup, der er lærer på Skanderborg Realskole, og som alle årene har været primus motor for ikke bare temaugen om verdensmålene, men også politikerbesøgene, siger om Britt Bager og Merete Riisagers deltagelse: ”Det er simpelthen så dejligt, at politikerne vil stille op til det her. Det viser jo ikke bare eleverne, at det emne, de har beskæftiget sig med, er et emne, der bliver taget alvorligt. Det giver dem også mulighed for at komme i øjenhøjde med politikerne. På spørgsmålet om, hvorfor det er vigtigt at komme i øjenhøjde med politikerne, svarer Karen Haugstrup: ”Jeg håber både, det giver eleverne viden om politik og samfundsforhold - og nogle erfaringer, der på en eller anden måde skaber refleksion og giver dem lyst til og mod på demokratisk deltagelse.”

  Gode spørgsmål

  Formand for foreningen Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, Karsten Suhr, havde også taget turen forbi Skanderborg Realskole, og eleverne var ikke sene til at udnytte chancen til også at stille ham en række spørgsmål, bl.a. om synet på lektiecafeer og nationale test. Men først måtte han forklare, hvordan han repræsenterer en forening, der varetager Skanderborg Realskoles og andre private skolers politiske interesser. Han forklarede bl.a. eleverne, at det er hans arbejde at sørge for, at netop deres skole har frihed til at være den skole, den gerne vil være: ”Men det er ikke altid så nem en opgave, jeg har”, fortalte han.

  Karsten Suhr sagde efterfølgende: ”Det var nogle enormt søde elever, jeg mødte i dag. De var ikke bare rigtigt gode til at sidde stille og lytte, de stillede også mange gode spørgsmål til både Ministeren, Britt Bager og mig. Jeg var glad for, at jeg måtte komme og være med”.

  MF, Britt Bager (V) svarede  på spørgsmål fra eleverne på Skanderborg Realskole sammen med Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler.