Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Vi savner inspirationshistorier fra skolerne

  20. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Foreningen Danmarks Private Skoler fungerer i sin politiske interessevaretagelse og kommunikation som talerør for de private grundskoler og gymnasier. I den forbindelse mangler vi inspirationshistorier fra skolerne.

  Foreningens kommunikationsmål er bl.a. at styrke omdømmet for de private skoler blandt prioriterede målgrupper, styrke den politiske indflydelse og gennemslagskraft for de private skoler og styrke kendskabet til de private skoler og den frie skoletradition.

  Historierne er guld værd

  Inspirationshistorierne har kæmpeværdi for foreningen. Men vi savner dem.  Vi ved godt, at foreningen ikke er det første, man tænker på som skole, når der skal informeres om skolens gøren og laden. Men skolernes aktiviteter, forløb og arrangementer er guld værd for os.

  De private grundskoler og gymnasier er et aktiv

  Det er en del af foreningens kommunikationsstrategi at tydeliggøre, at de private grundskoler og gymnasier er et aktiv, når det kommer til at udvikle skolen i samfundet ved at vise skolernes eksisterende bidrag. Det gør vi ved at dele viden og inspirere til nye måder at gøre tingene på.

  Konkret deler vi inspirationshistorier via foreningens sociale medier; Facebook, Twitter og LinkedIn. Vi lægger historierne i vores presserum, hvor journalister målrettet får historierne i deres indbakke. Inspirationshistorierne bliver også til nyheder på foreningens hjemmeside. Foreningen samler desuden de forskellige skolecases og inspirationshistorier i temakataloger, der tages med under armen og videregives, når vi mødes med politikere, organisationer og meningsdannere.

  Hvad kan I gøre?

  Hvis I alligevel sender en pressemeddelelse ud, så send den til os. Eller send os et par linjer og et par billeder som jeres inspirationsbidrag. Alle bidrag har værdi. Vi vil gerne høre om:

  • Aktiviteten. Hvad sker der?
  • Formålet (også gerne set i relation til skolens formål og værdier). Hvorfor gør I det?
  • Elevers kommentarer til aktiviteten
  • Lærere eller lederes kommentarer til aktiviteten
  • Desuden vil vi meget gerne have tilsendt billledmateriale, som vi må offentliggøre sammen med inspirationshistorien

  …og husk, at det I tænker er ”hverdag”, kan være en stor inspiration for andre…

   

   

  Hvilke temaer?

  Vi interesserer os for stort set alt. Her er nogle eksempler på temaer, som vi med glæde modtager inspirationshistorier om:

  Skolen og friheden

  • Værdierne bærer skolen
  • Brug af frihedsrettigheder
  • Skolernes historie og traditioner

  Skolen og ansvaret

  • Tilbud om rammer og fællesskaber
  • Skolens sociale profil
  • Trivselstiltag
  • Elever med særlige behov
  • Mønsterbrydere
  • Talentarbejde
  • Dannelse
  • Digital dannelse

  Skolen i samfundet

  • Demokratisk dannelse
  • Demokrati og folkestyre
  • Elevdemokrati
  • Skolen som forebyggende instans
  • Samarbejde med eksterne aktører
  • Besøg af eksterne aktører, politikere o.a.
  • Skolernes initiativer ifm. elevernes videre vej i uddannelsessystemet og arbejdslivet

  Skolen (i fremtiden)

  • Fornyelse. Rettidig omhu
  • Temauger/ projekter
  • Fag og fagområder
  • Undervisning og faglighed
  • Hvad skal man kunne i fremtiden?
  • Teknologiindsigt
  • STEM-kompetencer (Science, Technology, Engineering & Math)
  • Designtænkning, innovation, kreativitet
  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser