Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

OK18: Lockoutvarslet er nu afgivet

  7. marts 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Overenskomstforhandlingerne 2018: Lockoutvarslet er nu afgivet

  De faglige organisationer har som tidligere informeret afgivet konfliktvarsel i form af et strejke- og blokadevarsel. Staten har nu afgivet sit formelle modsvar i form af et lockoutvarsel. Lockouten kan, som strejken, tidligst iværksættes fra april. Strejken kan tidligst iværksættes 4. april, lockouten tidligst 10. april. Med andre ord vil konflikten, hvis den kommer, komme i etaper.

  Forligsmanden har dog mulighed for at udskyde en konflikt i to gange 14 dage, hvis der er en realistisk mulighed for, at parterne kan nå hinanden.

  Lockoutvarslet er, lig strejkevarslet, en obligatorisk ingrediens i forhandlinger om fornyelse af kollektive overenskomster. Lønmodtagersiden kan varsle en strejke, og arbejdsgiversiden, i dette tilfælde Staten, kan udtage større grupper af lønmodtagere til lockout. Det er fortsat målet at nå frem til en forhandlingsmæssig løsning, men det er nødvendigt for parterne formelt at forberede sig på, at forhandlingerne ikke fører til enighed.

  I forbindelse med strejkevarslet, blev der udtrukket en række private skoler til strejke. Med lockouten omfattes, som udgangspunkt, alle frie grundskoler og private gymnasiale uddannelser, hvis konflikten bliver en realitet. Dog mangler vi at få præciseret, i hvilket omgang det også gælder særlige frie skoleformer, så som kostskoler og efterskoler.

  Lockout er en arbejdsudelukkelse af ansatte. I tilfælde af en konflikt vil de organiserede undervisere og ledere på de private skoler altså ikke kunne varetage deres arbejde. Dog er skolernes øverste leder, det vil sige skolelederen (grundskole) og rektorer (private gymnasiale uddannelser) undtaget. Lockouten vil omfatte de ansatte på skolen, der er medlem af forhandlingsberettigede fagforeninger.

  • Medlemmer af Danmarks Lærerforening
  • Medlemmer af Frie Skolers Lærerforening
  • Medlemmer af Gymnasieskolernes Lærerforening.
  • Medlemmer af Skolelederforeningen
  • Medlemmer af Frie skolers Ledere

  Danmarks Private Skoler udsender snarest information til skolerne, der fortæller, hvad der skal og bør gøres i perioden, hvor vi afventer, om der bliver konflikt.  Danmarks Private Skoler vil løbende informere og rådgive som situationen udvikler sig. Vi anbefaler skolerne at følge med her på foreningens hjemmeside.

  Sekretariatet kan som altid kontaktes via telefon og mail.