Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nyt om persondata

  12. februar 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Kurset "Persondataforordningen 2.0"

  Siden afholdelsen af kurserne om persondataforordningen i august 2017 er der kommet en del nye vejledninger og fortolkninger fra Datatilsynet. D. 21. og 22. marts 2018 afholder Danmarks Private Skoler derfor kurset "Persondataforordningen 2.0". Kurset bygger videre på de tidligere kurser og vil blandt andet byde på en uddybning af reglerne om databehandleraftaler, overholdelse af orienteringspligten, samtykkeerklæringer, fortegnelsespligten og indholdet af skolens politik for databehandling. Reglerne vil så vidt muligt blive forklaret i en skolerelateret kontekst, så det bliver så praksisnært som muligt. Der vil særligt blive gået i dybden med, hvordan skolerne kan overholde deres forpligtelser til orientering af elever, forældre og ansatte samt hvornår der er behov for indhentning af samtykke, og hvad et samtykke skal indeholde.

  Målgruppen er de personer på skolen, som har hele eller dele af ansvaret for skolens arbejde med at leve op til forordningen, eksempelvis medlemmer af ledelsen eller administrationen. Tilmelding kan ske her. Sidste frist for tilmelding er d. 20. februar 2018.

   Udkast til samtykkeerklæringer og orienteringsskrivelser i støbeskeen

  I løbet af foråret offentliggør skoleforeningerne desuden udkast til orienteringsskrivelser og samtykkeerklæringer til både elever, forældre og ansatte. Vejledningen og det allerede udgivne materiale kan findes her.

  Spørgsmål til kursets indhold eller arbejdet med persondata kan rettes til Rasmus Bach Andreasen, ; Nicolas No Richter, og Thomas Sørensen, .