Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

"Demokrati under udvikling" - kampagne 2018

  23. januar 2018
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • DP ANBEFALER: Sæt ekstra spot på fællesskab, demokrati og medborgerskab i 2018

  Nu er kampagnesitet www.demokratiunderudvikling.dk og materialer til den nationale temauge og kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab offentliggjort på www.EMU.dk.

  Kampagnen er målrettet grundskoler, produktionsskoler, gymnasier, erhvervsskoler og almene voksenuddannelser samt andre aktører med interesse for arbejdet med demokrati i et handlingsperspektiv. Kampagnen løber i hele 2018.

  På sitet findes materialer og aktiviteter, der understøtter arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab i den faglige undervisning. Derudover findes redskaber, der kan understøtte elevernes kritiske refleksion og kompetencer til at handle demokratisk.

  Om materialerne

  Materialer, forløb og aktiviteter til ’Demokrati under udvikling’ har til formål at styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og derigennem øge deres demokratiske selvtillid og tro på, at de kan gøre en forskel. Materialerne skal give børn og unge et større kendskab til og erfaringer med demokratisk deltagelse og indflydelse i undervisningen, på skolen og i lokalsamfundet. Initiativet fokuserer samtidig på at træne den demokratiske refleksion inden for de fem temaer:

  • Den demokratiske samtale
  • Demokratiske fællesskaber
  • Demokratiske handlekompetencer
  • Kildekritik og kritisk refleksion
  • Demokratisk deltagelse

  Materialerne er frit tilgængelige på sitet og giver mulighed for at sammensætte forløb, der passer til udvalgte fag, på tværs af fag eller andre lokale forhold. Det er vigtigt, at den enkelte underviser vurderer og tilpasser materialet til klassens faglige og sociale niveau, så der tages udgangspunkt i elevernes virkelighed.

  På alle uddannelsesområder kan man finde inspiration til, hvordan man kan sammensætte enkelte forløb, hele temadage eller en samlet temauge.

  ”Sæt dit aftryk” - projektarbejde

  ”Sæt dit aftryk” er et projektarbejde, der handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at lade dem prøve kræfter med at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.

  Uge 12

  I uge 12 forløber den nationale temauge for arbejdet med fællesskab, demokrati og medborgerskab. Der er dog intet, der hindrer skolerne i frit at tilrettelægge forløb og aktiviteter i løbet af kampagneperioden, der kører helt frem til efteråret 2018.

  Samarbejdspartnere

  Demokrati under udvikling er udviklet af Undervisningsministeriet og understøttes af en række faglige organisationer og foreninger samt andre aktører med en vision om at styrke børn og unges kendskab til og erfaringer med fællesskab, demokrati og medborgerskab, herunder Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier.

  Sætter I fokus på fællesskab, demokrati og medborgerskab i 2018? Skriv til os, så vi kan dele jeres erfaringer og ideer.

  Lov om frie grundskoler:

  Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

  Lov om gymnasiale uddannelser:

  Uddannelserne og institutionskulturen som helhed skal forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Undervisningen og hele institutionens dagligliv må derfor bygge på åndsfrihed, ligeværd og demokrati og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene. Eleverne skal derigennem opnå forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund og forståelse for mulighederne for individuelt og i fællesskab at bidrage til udvikling og forandring samt forståelse af såvel det nære som det europæiske og det globale perspektiv.

  Materialer

  Casefilm

  #Sætditaftryk

  Flere materialer

  Samarbejdspartnere