Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Foreløbig løntabel gældende pr. 1. december 2017

  14. november 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • D. 1. december 2017 foretages en statslig lønregulering svarende til en lønstigning på 1,5 %. Det betyder at reguleringsprocenten stiger fra 4,2446 til 5,7703 pr. 1. december 2017. Stigningen gælder hovedparten af løndelene, dog undtaget de få tillæg som ikke reguleres, såsom stedtillægget. 

  Da der er aftalt et privatlønsværn er den udmeldte reguleringsprocent foreløbig. Det betyder, at der muligvis kommer en endelig reguleringsprocent omkring d. 1. februar 2018. Såfremt reguleringsprocenten nedjusteres grundet privatlønsværnet skal der ikke foretages en bagudrettet lønregulering, men den eventuelle nye reguleringsprocent vil alene være gældende fremefter.

   Der forventes at foreligge en endelig løntabel i januar 2018.

   Se løntabellerne her

   For spørgsmål til løntabel, reguleringsprocent og lønregulering kontakt Nicolas No Richter på 33307931 eller eller Thomas Sørensen på 33307932 eller .