Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Ny version af Adgangskortet og invitation til webinar

  13. september 2017
  Sidens indhold gælder kun for gymnasier
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Styrelsen for It og Læring har udsendt følgende information:

  Som led i gymnasiereformen lanceres en opdateret version af værktøjet ”Adgangskortet” i oktober 2017 på UddannelsesGuiden. Formålet med værktøjet er at vise sammenhængen mellem valg af studieretning/fagpakke og de efterfølgende muligheder for valg af videregående uddannelse. Fx illustreres det, hvilke videregående uddannelser en gymnasial eksamen med matematik A giver adgang til.

  Adgangskortet dækker ungdomsuddannelserne stx, htx, hhx, hf og eux.

  Det nye Adgangskort forventes lanceret d. 2. oktober 2017.

  Når den nye version lanceres i oktober er det vigtigt, at intuitionerne får rettet de direkte link fra deres hjemmeside til Adgangskortet.

  Webinar

  I vedhæftede dokument er også en invitation til webinar om brugen af Adgangskortet og de nye regler for Gymnasial Supplering. De nye regler er også en del af gymnasiereformen og går kort fortalt ud på, at supplering som noget nyt kan have konsekvenser for elevernes samlede karaktergennemsnit.  Webinaret er målrettet de vejledere og lærere som er involverede i elevernes valg af studieretning/fagpakke/valgfag. 

  Læse mere om webinaret og tilmelde sig, :

  https://events-emea1.adobeconnect.com/content/connect/c1/2366455785/en/events/catalog.html?folder-id=2540228670

   

   

  Læs brev fra

  Styrelsen for It og Læring

   

   

  Hvis I har spørgsmål, er I velkomne til at henvende jer til: