Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Rekruttering af udenlandske lærere bliver lidt nemmere

  6. september 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Danmarks Private Skoler har i tæt samarbejde med de private internationale skoler presset på, for at lærere på de private Internationale grundskoler og frie grundskoler generelt kan ansætte lærere fra lande uden for EU.  Med den seneste opdatering af ”Positivlisten” har Styrelsen for International Rekruttering og Integration åbnet op for at dette.

  Lærere på frie- og private grundskoler er kommet med på den seneste opdatering af Positivlisten. Det kommer særligt de private internationale grundskoler til gavn. Skolernes behov for at rekruttere lærere fra hele verden, grundet det internationale uddannelsessystem, har længe været udfordret.

  På nuværende tidspunkt er der to indgange til at få arbejdstilladelse for personer uden for EU;  enten via ”positivlisten” eller ”beløbsordningen”

  Om Positivlisten
  Det er Styrelsen for International Rekruttering og Integration, der administrerer reglerne om opholds- og arbejdstilladelser. Det er Styrelsen, der i første instans træffer afgørelse om meddelelse af en opholdstilladelse. 

  Positivlisten er en liste over de erhverv, hvor der (vurderes) mangel på kvalificeret arbejdskraft. Listen udarbejdes administrativt, og den baseres på en løbende overvågning af arbejdsmarkedet. Positivlisten bliver opdateret to gange om året, henholdsvis den 1. januar og den 1. juli.

  Det forhold, at lærere på frie- og private grundskoler hidtil ikke er fremgået af Positivlisten, er et resultat af en arbejdsmarkedsbalancemodel, som giver aktuel information om beskæftigelsessituationen i Danmark. Det har hidtil været vurderet, at der ikke var mangel på kvalificeret arbejdskraft på frie- og private grundskoler i Danmark. Det er ikke arbejdsgiverne selv, som kan definere, hvorvidt de har svært ved at finde arbejdskraft. Vurderingen bygger på en række elementer, herunder bl.a. en virksomhedsundersøgelse, hvor arbejdsgivergrupper svarer på nogle spørgsmål vedrørende faktuelle og konkrete forhold.

  "Friskolelærer" (lærer på fri grundskole) fremgår altså nu af Positivlisten, men for at komme i betragtning skal ens uddannelsesmæssige niveau svare til fortolkningen på Positivlisten. Fortolkningen kræver, at den ansatte har en professionsbachelor, det vil sige en uddannelse med et praktikforløb. En almindelig bachelor eller kandidatuddannelse er derfor ikke tilstrækkelig, med mindre man kan dokumentere, at der har været et praktikforløb.

  Udover kravet om at ens stilling  skal fremgå af Positivlisten, skal man  kunne fremvise en jobkontrakt eller et konkret jobtilbud, hvor løn og ansættelsesvilkår fremgår, og løn- og ansættelsesvilkår skal være "sædvanlige" efter danske forhold. 

  nyidanmark.dk kan I læse nærmere om Positivlisten.

  Beløbsordningen 

  Udover Positivlisten findes der en anden indgang til at rekruttere arbejdskraft fra lande uden for EU.  ”Beløbsordningen” er et politisk besluttet fastsat niveau, som angiver et lønminimum som medarbejdere fra ikke-EU-lande skal oppebære ved en dansk arbejdsgiver for at opnå opholds- arbejdstilladelse uden videre. 

  Denne beløbsgrænse er dog fastsat så højt, at stort set ingen lærere ved frie- og private grundskoler kan oppebære denne løn på normale overenskomstvilkår. På nuværende tidspunkt er den årlige løn på minimum 408.800 kr. (februar 2017-niveau).  Beløbsgrænsen er en absolut nedre grænse. Dette betyder, at kravet om en årlig aflønning på minimum 408.800 kr. skal være opfyldt i hvert enkelt optjeningsår, også selv om der evt. afholdes ferie uden løn. 

  På nyidanmark.dk kan I læse nærmere om Beløbsordningen

  Inden for undervisning og pædagogisk arbejde er følgende jobtitler, på nuværende tidspunkt, på Positivlisten:

  • Friskolelærer (Lærer på fri grundskole). Krav: Professionsbachelor 
  • Musiklærer. Krav: Professionsbachelor 
  • Støttepædagog. Krav: Professionsbachelor
  • Efterskolelærer. Krav: Professionsbachelor
  • Folkeskolelærer. Krav: Professionsbachelor + dansk offentlig godkendelse
  • Lektor, professionshøjskole. Krav: Kandidat


  Har I spørgsmål, er I som altid velkomne til at kontakte sekretariatet på telefon 33 30 79 30