Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Forslag om strammere regler for oprettelse af og tilsyn med frie grundskoler

  28. august 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen og Dansk Folkeparti vil stramme reglerne for oprettelse af og tilsyn med frie grundskoler

  Regeringen og Dansk Folkeparti foreslår, at nyoprettede skoler skal igennem en ny godkendelsesprocedure, der skal sikre, at skoler fra første dag tilkendegiver at ville overholde friskolelovens krav om, at skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Godkendelsesproceduren skal også indeholde en vurdering af personkredsen bag den nye skole – både i forhold til, om de  har været en del af en tidligere, nu lukket skole, eller om de for eksempel har udvist holdninger og sympatier, der strider mod frihed og folkestyre-kravet.

  Derudover ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at undersøge, om tilsynet med de frie grundskoler kan strammes, så det bliver muligt at udelukke en eller flere personer - for eksempel medlemmer af skolebestyrelsen, leder og eventuelt lærere - fra at virke på en fri grundskole i en årrække, hvis de har været en del af en skole, der bliver lukket, fordi den ikke har levet op til frihed og folkestyre-kravet.

  Den 1. januar i år trådte ændringer af lov om friskoler og private grundskoler i kraft. Ændringerne, som er en udmøntning af to politiske aftaler fra foråret 2016, indebærer blandt andet, at det fremgår af loven, at de frie grundskoler skal styrke elevernes demokratiske dannelse. Derudover giver lovændringen adgang til nye tiltag ved skærpet tilsyn med de frie grundskoler som for eksempel flere uanmeldte tilsynsbesøg, elevsamtaler og lignende. Der bliver også bliver stillet større krav til skolens egne tilsynsførende, ligesom skolen skal indberette donationer af en vis størrelse.

  Foreningen følger udviklingen i forbindelse med forslaget.