Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Fra UVM: Omlægning fra brevpost til digital kommunikation

  24. august 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Til alle Private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen


  Det er nu muligt for institutionerne at indsende skriftlige indberetninger samt ledelses- og revisorerklæringer vedrørende udbetalt tilskud samt øvrige blanketter til Økonomisk-Administrativt Center med sikker digital post.

  Styrelsen har oprettet funktionspostkasser til dette formål, som kan modtage krypteret/sikker post med fx vedhæftede pdf-filer (digital faksimile).
   
  Fra og med 3. kvartal 2017 kan manuelle indberetninger samt ledelses- og revisorerklæringer således indsendes til ØAC via digital sikker post.

  Funktionspostkassen til private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen har følgende mailadresse:

   

  Spørgsmål vedr. ovenståenden kan rette til

  Konsulent Vibeke B. Knudsen
  Undervisningsministeriet
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Økonomisk-Administrativt Center
  Frederiksholms Kanal 25
  1220 København K

  Tlf.: 3392 5000,  Direkte tlf.: +45 33 92 56 36
  Fax: 3392 5567, Email: