Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Dannelsens rolle. Sorø 2017

  4. august 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsministeren bød tirsdag velkommen til dette års Sorø-møde. Siden 1983 har den siddende undervisningsminister inviteret eksperter, praktikere og politikere til det årlige Sorø-møde, hvor der er en fri debat om et aktuelt uddannelsespolitisk tema. Formand for Danmarks Private Skoler, Karsten Suhr, deltog i Sorømødet, hvis tema pr. tradition ligger foreningen stærkt på sinde. I år havde Sorømødet nemlig fokus på dannelse i en global verden.

  Før mødet motiverede Undervisningsminister Merete Riisager temaet således: ”Hvad skal vi egentligt med dannelse? Det er lidt det samme spørgsmål som at sige, hvad skal vi med skolen? For det skolen skal, det er at bidrage eleverne kundskaber – vise dem alt det vigtigste inden for videnskab, kunst, historie, værdier – videregive det til kommende generationer, så de kan skabe deres eget liv og agere som myndige borgere.”

  Karsten Suhr siger om temavalget: ”Det var modigt af Undervisningsminister Merete Riisager at sætte dannelse på Sorømødets dagsorden – en vigtig dagsorden, der desværre har været sat lidt i baggrunden i skole og uddannelsesdebatten. Der var mange bud på forståelsen af dannelse i skolen på mødet, dog var der enighed om, at dannelse er mere end at være god til at læse, skrive og regne.”

  Dannelsen rolle nedprioriteret

  På Sorømødet har deltagerne drøftet skolens dannelsesrolle i både grundskolen og på ungdomsuddannelserne, bl.a. med det argument, at verden forandrer sig i stor hast og skaber nye udfordringer, som uddannelse skal være med til at ruste eleverne til. Dannelse ses her som et anker hos den enkelte elev, så de kan begå sig, navigere, trives og udfolde deres potentiale.

  ”En forudsætning for dannelse er tydelige værdier og politiker på skolerne – hvilket passer rigtigt fint ind i privatskolernes verden, hvor værdier og holdninger gennemsyrer dagligdagen,” siger Karsten Suhr og fortsætter: ”Der har været - og er fortsat - fokus på at få uddannet dygtige samfundsborgere, der har de rette kompetencer, færdigheder og kundskaber til at klare sig i fremtiden. Heldigvis. Mange italesætter det som en udfordring, at dannelsen af eleverne er blevet nedprioriteret i den danske grundskole. Det er der måske en pointe i.”

  Opdragelse til demokrati

  Begrebet ”demokratisk dannelse” optog en stor del af drøftelserne på mødet. Også her var der mange bud på, hvorledes skolen er med til at bevare det demokratiske samfund. Karsten Suhr kommenterer debatten: ”Under alle omstændigheder skal vi blive ved med at tale om demokratiet og ikke mindst, hvad vi vil med det. Også demokratisk dannelse får vi ved at øve os, så skolerne må sørge for, at inddrage og udøve demokratisk adfærd - naturligvis under hensyntagen til børnenes forudsætninger og den autoritet, der naturligt bør være om lærere, pædagoger og ledelse.”

  Dannelse er en del af elevernes uddannelse

  De personlige og sociale kompetencer er sammen med viden og færdigheder væsentlige forudsætninger for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse, få et job og indgå som aktive og demokratiske medborgere i det danske samfund. Faglig viden og kompetencer er en del af fundamentet for at opnå selvforståelse, selvværd og handlemuligheder og for at kunne indgå i og bidrage. Det er et bærende princip for den tradition, som private skoler er vokset ud af, at dannelse er en del af elevernes uddannelse.

  Læs Danmarks Private Skolers indlæg: ”Gamle dyder, fremtidens skole?