Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Mød Danmarks Private Skoler på Folkemødet

  13. juni 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • På Folkemødet går vi i dialog om skole og uddannelse. Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier, er organisation for private grundskoler, gymnasier, HF og Studenterkurser over hele Danmark. På vores skoler har godt 65.000 elever deres daglige gang og undervisning. Vi udvikler muligheden for at drive frie skoler, der uddanner og danner børn og unge til fremtidens fællesskaber.

  Den frie skole

  Undervisningsminister Merete Riisager og skoleleder på Marie Mørks Skole, Henrik Muñoz Christensen, tager en politisk samtale om vilkårene for danske privat- og friskoler nu og i fremtiden.

  I Danmark er der undervisningspligt og dermed også frihed for de enkelte forældre til at vælge de værdier og de holdninger, der skal være gældende for den undervisning, deres børn skal have. Kort sagt; forældrene kan vælge den skole, de finder bedst til netop deres barn. Denne mulighed er indskrevet i Grundlovens § 76. Det demokratiske samfund giver dermed forældrene rettigheder, men disse er intet værd, hvis der ikke gives de private skoler statstilskud, der medfører, at friheden og valget bliver reelt for alle.

  MERETE RIISAGER, UNDERVISNINGSMINISTER, LIBERAL ALLIANCE.
  HENRIK MUÑOZ CHRISTENSEN, SKOLELEDER, MARIE MØRKS SKOLE.
  TORSDAG, 15. JUNI 14:15 - 15:00.
  STED: H11 LIBERAL ALLIANCE - ALLINGE HAVN, BÅDPLADSER

  Verdens bedste undervisningsmiljø

  Hvordan sikrer vi, at undervisningsmiljøet i skolerne er godt, og rammerne for læring er optimale? Karsten Suhr, Formand for Danmarks Private Skoler giver sit bud i en dialog torsdag eftermiddag.

  Hvad er de optimale rammer for læring? Hvad er det i skolernes rammebetingelser, undervisningsmiljø samt værdimæssige og sociale kontekst, der skaber forudsætningerne for elevers gode læringsresultater? Det har Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol undersøgt for ’Danmarks Private Skoler’. Rapporten, benævnt ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”, fortæller, at institutionel stabilitet, trivsel og organisering af læring er gensidigt understøttende - og tilsammen kan disse faktorer bevirke et højt niveau i forhold til elevers personlige og faglige udvikling kombineret med en skolekultur, hvor det er velset at dygtiggøre sig. Dette uanset om der er tale om en folkeskole eller fri grundskole.

  KARSTEN SUHR, FORMAND DANMARKS PRIVATE SKOLER
  JANNIE MOON LINDSKOV, DIREKTØR DCUM
  MADS LØJTVED RASMUSSEN, TIDLIGERE NÆSTFORMAND DANSKE SKOLEELEVER
  REPRÆSENTANT, DANMARKS LÆRERFORENING
  TORSDAG, 15. JUNI 17:00-17:45.
  STED: SKOLETINGET, J6 – KÆMPESTRANDEN

  Elevråd og skolebestyrelser - demokratiet på skolerne

  Karsten Suhr, formand for Danmarks Private Skoler, deltager torsdag aften i en debat om demokratiet på skolerne i Danmark med bl.a. Mette With Haagensen, formand for Skole og forældre, og Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

  Hvis er skolen, og hvem holder vi skole for? De vigtigste aktører er eleverne og forældrene. De frie grundskoler har en 150-årig tradition for en demokratisk styreform. En fri grundskole er forældrenes skole, for det er bestyrelsen ved skolen – som oftest består af forældre – der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar. Bestyrelsen på en fri grundskole har flere vigtige opgaver. Det er ikke det samme som at sidde i en skolebestyrelse på en folkeskole. Men hvad nu, hvis der blev mulighed for mere frihed til de enkelte folkeskolers lokale aktører? En fri grundskoles bestyrelse kan sammenlignes med en virksomhedsbestyrelse eller kommunalbestyrelse i forhold til ansvar for skolen. Et bestyrelsesmedlem må dog ikke modtage løn eller vederlag. Det er frivilligt arbejde. Man investerer sin tid, sine evner og sit engagement, fordi man vil skolen som helhed. Desuden har man en væsentlig aktie i foretagendet. Sit eget barn.

  KARSTEN SUHR, FORMAND, DANMARKS PRIVATE SKOLER.
  METTE WITH HAGENSEN, FORMAND, SKOLE OG FORÆLDRE.
  CHILI PREISLER-ANDERSEN, NÆSTFORMAND, DANSKE SKOLEELEVER.
  REBEKKA ROSENBÆK, ELEVREPRÆSENTANT, DRAGØR FÆLLESELEVRÅD.
  CLAUS HJORTDAL, FORMAND, SKOLELEDERFORENINGEN.
  BJØRN HANSEN, DANMARKS LÆRERFORENING
  TORSDAG, 15. JUNI 18:00 - 18:45
  STED: J6 SKOLETINGET - KÆMPESTRANDEN

  Folkeskolen flygter fra forældrene - ikke omvendt

  Hvad er årsagerne til at nogle forældre flytter deres børn - og hvad vil folkeskolen gøre ved det? Det er det overordnede spørgsmål i en debat på Folkemødet lørdag formiddag, som Karsten Suhr deltager i.

  I den politiske debat og i medierne beskrives folkeskolen ofte som noget forældrene flygter fra. Fokus er på dem, der flygter samt de privat- og friskoler hvor alle efter sigende flygter hen. Men stop lige en gang og spørg hvem det egentlig er, der flygter her? En undersøgelse har vist at de vigtigste årsager til, at forældre vælger andre skoleformer til deres børn er manglende faglige ambitioner, manglende ressourcer, problemer med inklusion og manglende lydhørhed fra ledelsen. Det er noget af en mavepuster til folkeskolen, som netop har til opgave at levere på disse områder.

  KARSTEN SUHR, FORMAND, DANMARKS PRIVATE SKOLER.
  METTE WITH HAGENSEN, FORMAND, SKOLE OG FORÆLDRE.
  VIBEKE NORMANN ANDERSEN, FORSKNINGSCHEF, KORA.
  LØRDAG, 17. JUNI 10:30 - 11:30
  STED: F15 ALLINGE BIBLIOTEK - VED ALLINGE RØGERI / BIBLIOTEK

  DM i Fagene

  DM i Fagene drives af Danske Skoleelever og ejes af et bredt konsortium af centrale aktører på skoleområdet. Danmarks Private Skoler er konsortiemedlem. DM i Fag henvender sig både til elever i folkeskolen og på de frie grundskoler. Det er naturligt for foreningen at være med i projektet, og vi ønsker at tiltrække endnu flere frie, private grundskoler til konkurrencen. Fagligheden og fokus på fagene er en stærk værdi i vores skoletradition, samtidig har vi stort fokus på, at skolerne skal løfte alle elever, både dem, der har et svagere udgangspunkt og de dygtigste. Vi ved, at godt samspil mellem forventningsafstemning, motivation og faglig kompetence - kombineret med en skolekultur, hvor det er velset at dygtiggøre sig, flytter eleverne mere, end man kunne forvente.

  REPRÆSENTANTER, KONSORTIET BAG DM I FAGENE.
  LØRDAG, 17. JUNI 11:00 - 12:00
  STED: J6 SKOLETINGET - KÆMPESTRANDEN
  Kontakt:
  KARSTEN SUHR, FORMAND, TLF. 40280027
  @suhr_karsten
  SØREN TONNESEN LODAHL, SEKRETARIATSCHEF, TLF. 29617520
  @tonnesenlodahl
  SIMONE DALSGAARD, KOMMUNIKATIONSANSVARLIG CHEFKONSULENT, TLF. 60771719
  @SDalsgaards
  VI SES PÅ FOLKEMØDET!
  @PRIVATESKOLER
  Vi ses på Folkemødet!