Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Resultater: PISA etnisk

  19. maj 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Både i naturfag, læsning og matematik klarer elever med indvandrerbaggrund sig fortsat markant dårligere end etnisk danske elever.

  Det er konklusionen fra PISA Etnisk, som blev gennemført i 2015, og som er tilknyttet PISA-undersøgelsen. Undersøgelsen viser, at indvandrereleverne stadig halter væsentligt efter. Dette på trods af en generel positiv udvikling i alle elevgruppers resultater i Danmark.

  Samme tendens ses i de øvrige nordiske lande – dog er skellet for andengenerationsindvandrere større i Danmark end i Norge og Sverige.

  Pisa-undersøgelserne i 2009, 2012 viste, at elever med anden etnisk baggrund end dansk klarede sig væsentlig dårligere end de danske elever i både læsning, matematik og naturfag. Pisa Etnisk 2015 viser det samme.

  I Pisa Etnisk bliver det også vurderet, hvor mange af eleverne, der præsterer højt eller lavt.

  Cirka 40 procent af elever med indvandrerbaggrund har utilstrækkelige naturfagskompetencer, mens det gælder for cirka en tredjedel af indvandrereleverne i matematik og læsning.

  I hovedområdet naturfag er det kun tre procent af indvandrereleverne, der klarer sig godt mod otte procent af elever uden indvandrerbaggrund.

  Fakta om PISA Etnisk

  PISA Etnisk er blevet gennemført i forbindelse med PISA 2009, PISA 2012 og PISA 2015.

  I forbindelse med hovedundersøgelsen i PISA 2015 er en ekstra stor gruppe elever med indvandrerbaggrund blevet testet med det formål at få mere sikre data om denne gruppe elevers kompetencer og baggrund.

  Gennem en særlig udtræksmetode og vægtning af elevbesvarelser sikrer konsortiet bag undersøgelsen, at hovedundersøgelsen er repræsentativ, selv om der er udtrukket ekstra mange elever med indvandrerbaggrund.

  Læs rapporten her