Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

​TalentED: Fokus på elever med særlige forudsætninger

  14. marts 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Nyt projekt skal forankre talentindsatsen på private skoler. Der sættes bl.a. fokus på efteruddannelse af skolernes ledere og lærere, på identifikation og handling i forhold til højtpræsterende og højtbegavede børn i den almindelige undervisning samt på udvikling af undervisningsmaterialer, der henvender sig til elever med særlige forudsætninger.

  Bag projektet står TalentCampDK, der med University College Lillebælt (UCL) skal samarbejde om at gøre talentaktiviteter til en integreret del af den daglige undervisning. Projektet har fået navnet TalentED og indebærer bl.a., at alle TalentCampDKs medlemsskoler får tilbud om hjælp til at fokusere på de dygtigste elever i den daglige undervisning. Det er projektets formål at forankre talentindsatsen ude på skolerne, så den bliver en naturlig del af skolernes dagligdag og profil.

  TalentCampDK plejer mange talenter i grundskolen

  Projektet er en naturlig forlængelse af TalentCampDKs aktiviteter. TalentCampDK er et konkret eksempel på private skolers ønske om at imødekomme behovet for at udfordre fagligt talentfulde børn og unge. TalentCampDKs undervisning foregår på de dygtigste elevers præmisser. Eleverne skal have mulighed for at forøge deres kompetencer og opleve fagene, både i dybden og i bredden. TalentCampDK vil motivere eleverne til at tilegne sig ny viden, udnytte deres potentiale og derved opmuntre dem til senere at opnå et højt uddannelsesniveau.

  For at imødekomme efterspørgslen har TalentCampDK forøget antallet af camps og tilbyder i dette skoleår hele 27 camps samt to talentweeks i sommerferien.

  Social vision

  TalentCampDK har ikke kun fokus på elevernes faglige potentiale. Det er et mål at skabe læringsmiljøer, hvor der er mulighed for at skabe sociale relationer med jævnaldrende, som bygger på den grundlæggende opfattelse, at det er velset at være dygtig, og at det er ”sejt” at videndele. Eleverne får et socialt netværk, og de møder og oplever fagligt kompetente undervisere og mentorer. 

  Kvalificering og udvikling af tilbud for talentfulde elever

  TalentED-projektet indeholder tre elementer:

  -Efteruddannelse af skolernes ledere og lærere med fokus på identifikation og handling i forhold til højtpræsterende og højtbegavede børn i den almindelige undervisning.

  -Udvikling af undervisningsmaterialer, der henvender sig højtpræsterende og højtbegavede børn.

  -Udvidelse af TalentCampDKs målgruppe, så endnu flere elever får mulighed for at forfølge deres interesser for matematik, engelsk eller dansk.

  Velset at dygtiggøre sig

  En undersøgelse: ”Privatskolernes løft af elevernes faglige niveau”, lavet af EPINION, viser, at elever på private skoler, uanset social baggrund, har større sandsynlighed for et højt karaktergennemsnit. Privatskoleelever har også større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen viser, at forskelle i både karaktergennemsnit og gennemførelsesprocent er mest udtalte blandt elever med en svag socioøkonomisk baggrund. Privatskolerne løfter altså elever med svag social baggrund forholdsvis mest.

  Det er en væsentlig pointe, at det faglige løft skal lykkes i forhold til alle elever, uanset baggrund og fagligt udgangspunkt. En anden undersøgelse: ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”, lavet af Metropol for Danmarks Private Skoler, viser, at synet på læring er en trivselsfremmende faktor. Det skaber trivsel, når læringsmiljøet er kendetegnet ved, at det er velset at dygtiggøre sig. Undersøgelsen viser også, at skoler, der har et læringssyn som dette, lykkes med at løfte eleverne mere end man kunne forvente i forhold til elevgrundlag. Det er det samme læringssyn, man finder i visionen bag TalentCampDKs arbejde.

  Alle elever skal blive så dygtige som muligt

  TalentCampDK har i samarbejde med University College Lillebælt (UCL) søgt og fået del i Undervisningsministeriets pulje, der skal kvalificere og udvikle en række tilbud til talentfulde elever.

  Med TalentED får ikke bare de private skoler, men hele grundskolen en unik mulighed for at blive klogere på, hvad der skal til for tilgodese skolernes dygtigste elever, uden at der slækkes på ambitionen om, at alle elever skal blive så dygtige som muligt.

  Relaterede / Nyheder

  ​Talentfulde elever på vej til OL i matematik

  ​Talentfulde elever på vej til OL i matematik

  Nyheder   •   Feb 07, 2017 16:23 CET

  TalentCamp.dk plejer talenter i grundskolen. Ved Georg Mohr-konkurrencen, der er den mest prestigefyldte matematikkonkurrence i Danmark for unge under 20 år - altså en konkurrence for gymnasieelever, har to 9. klasseselever klaret det så godt, at de er i bruttotruppen til det hold, der skal repræsentere Danmark ved OL i matematik. Generelt er der stor efterspørgsel på talentarbejde.

  Mikkel er høj .... på matematik

  Mikkel er høj .... på matematik

  Nyheder   •   Sep 13, 2016 15:26 CEST

  ​At få en indbydelse til en talentcamp kan være et afgørende vendepunkt i et ungt menneskes liv. Det viser Mikkel Goldsmidts historie, der samtidig en illustration af TalentCampDK’s udvikling gennem de seneste år. TalentCampDK er et eksempel på privatskolers ønske om at imødekomme behovet for at kunne tilbyde de dygtigste 10 % af eleverne i grundskolen ekstra udfordringer.

  ​Undersøgelse: Privatskolerne løfter eleverne mest. Hvorfor?

  ​Undersøgelse: Privatskolerne løfter eleverne mest. Hvorfor?

  Nyheder   •   Aug 16, 2016 08:48 CEST

  De frie grundskoler er bedst til at løfte eleverne fagligt, konstaterer tænketanken Cepos i en analyse, der lister landets skoler ud fra, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. Den såkaldte undervisningseffekt. Hvorfor løfter netop disse skoler eleverne mere, end man skulle forvente?

  Social arv: Privatskoler løfter elever

  Social arv: Privatskoler løfter elever

  Nyheder   •   Maj 03, 2016 13:37 CEST

  Undersøgelse fra EPINION: Uanset social baggrund opnår privatskoleelever et højere karaktergennemsnit end elever i folkeskolen. Privatskoleelever har også større sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Forskellene er mest udtalte blandt elever med en svag socioøkonomisk baggrund. Privatskolerne løfter altså elever med svag social baggrund forholdsvis mest.

  Privatskolerne skaber positive sociale mønsterbrydere

  Privatskolerne skaber positive sociale mønsterbrydere

  Pressemeddelelser   •   Mar 31, 2016 09:19 CEST

  Privatskolernes faglige løft af eleverne er større for elever fra en svagere social baggrund. EPINION har lavet en undersøgelse for Danmarks Privatskoleforening, der dokumenterer omfanget af privatskolernes løft af det faglige niveau for elever med forskellige sociale baggrunde sammenlignet med folkeskolerne korrigeret for skolernes forskellige elevsammensætning.