Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Uddannelsesparathedsvurdering: Praksisfaglig dimension på tegnebræt

  24. februar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der i efteråret 2017 skal fremsættes forslag til ændring af Vejledningsloven om indførelse af en praksisfaglig dimension i uddannelsesparathedsvurderingen

  Alle elever i 8. klasse får vurderet deres uddannelsesparathed. I dag vurderer skolen elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger. Regeringen og Dansk Folkeparti deler imidlertid opfattelsen, at denne vurdering ikke er tilstrækkelig nuanceret i forhold til at vurdere elevernes reelle formåen. 

  For at sikre, at ændringen af uddannelsesparathedsvurderingen bedst muligt fremmer målet om at den praksisfaglige dimension skal styrkes, vil Undervisningsministeren inddrage eksperter og praktikere i det videre arbejde med den konkrete model.

  Læs mere: Læs aftaleteksten for stemmeaftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti

  Sådan foregår det i dag

  Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller eventuelt 10. klasse.

  Skolen foretager og indberetter vurderingen

  UPV omfatter alle elever i folkeskolen, den kommunale ungdomsskole, frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler. Skolen foretager vurderingen første gang i 8. klasse med opfølgning i 9. og eventuelt 10. klasse. Skolen indberetter vurderingen på optagelse.dk.

  Læs om den videre proces, når eleven er vurderet uddannelsesparat og ikke-uddannelsesparat.

  Tre kriterier indgår i vurderingen

  Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

  • Faglige forudsætninger

  I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen.

  I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.

  For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.

  For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

  For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

  • Personlige forudsætninger vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.
  • Sociale forudsætninger vurderes inden for tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

  Læs mere i Vejledning om vurdering af personlige og sociale forudsætninger (pdf)