Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

​Samarbejde mellem skole og hjem: Så alle elever bliver så dygtige som muligt

  24. februar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Hvidovre Privatskole står bag et ud af fem projekter, der er blevet udvalgt til at få del i Undervisningsministeriets pulje til at udvikle nye metoder og viden om samarbejdet mellem skole og forældre.

  Projektets formål er at styrke skole/hjem-samarbejdet specifikt med fokus på inddragelse og involvering af forældre i elevernes læring, faglige progression og trivsel.

  ”Vi er meget stolte over, at Ministeriet har fundet vores tanker så spændende, at de har valgt at støtte projektet”, siger skoleleder Anders Horn og tilføjer: ”Vi har i forvejen et tæt samarbejde mellem skole og forældre. Vi kan med projektet udbygge vores kapacitet på området og ikke mindst dele vores erfaringer med resten af skoleverdenen.”

  Udvikling af et fælles sprog

  Skolen arbejder med at udvikle et fælles sprog omkring elevernes læring, progression og trivsel ved at udarbejde en tydelig progressionsplan med måltaksonomier. Ydermere arbejder skolen med form og indhold for skole/hjem-samtalen, så den sætter elevens læring i centrum. Samtalerne skal i højere grad have et fremadrettet fokus. Måltaksonomierne spiller her en central rolle og forberedelsen til samtalen er løbende dialog mellem lærer/pædagog og elev om progression og læringsmål.

  Anders Horn fortæller: ”Progressionsplanen skal være en løbende fælles plan for lærere, pædagoger, elever og forældre til at følge den enkelte elevs mål og udvikling gennem skoleforløbet, så alle elever - uanset forudsætninger - udfordres, så de bliver så dygtige som muligt. Dialog mellem elever og lærere/pædagoger om elevers læring er helt afgørende for deres udvikling fagligt og socialt.”

  Hvad skaber læring og gode præstationer?

  Læring er en trivselsfremmende faktor. Det skaber trivsel, når eleverne oplever, at læringsmiljøet er kendetegnet ved, at det er velset at dygtiggøre sig. Projektet på Hvidovre Privatskole falder i tråd med resultaterne i en undersøgelse lavet af Institut for Ledelse og Forvaltning på Professionshøjskolen Metropol for ’Danmarks Private Skoler’. Rapporten, benævnt ”Fagligheden og anstrengelsens poesi”, fortæller, at institutionel stabilitet, trivsel og organisering af læring er gensidigt understøttende - og tilsammen kan disse faktorer bevirke et højt niveau i forhold til elevers personlige og faglige udvikling. De tre variabler forklarer skolernes høje præstationer - kombineret med en skolekultur, hvor det er velset at dygtiggøre sig, have ambitioner og være grundig og arbejdsom.

  Forældrene vil gerne inddrages

  Hvidovre Privatskole er optaget at øge elevernes læring”, siger skoleleder Anders Horn: ”Forskningen viser, at den markant største effekt ses, når elever er motiverede for at lære, kan vurdere egen udvikling – og har høje forventninger til sig selv. Derudover ved vi fra forskningen, at forældrenes deltagelse og opbakning til skolen betyder meget for elevens læring og trivsel. Og forældrene ønsker at blive inddraget mere og anderledes, og de gerne vil samarbejde med skolen om målene for deres børns læring.”

  #privateskoler

  Projektets formål er at styrke skole/hjem-samarbejdet specifikt med fokus på inddragelse og involvering af forældre i elevernes læring, faglige progression og trivsel.