Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

På skemaet: Digital dannelse, hævnporno og personligt ansvar på de sociale medier

  2. februar 2017
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Emma Holten lagde op til debat om digital dannelse på Hjørring Private Realskole 

  Hjørring Private Realskole havde tirsdag den 31. januar besøg af politisk debattør, feminist og foredragsholder, Emma Holten, som præsenterede et oplæg om digital dannelse, hævnporno samt personligt ansvar på de sociale medier. Alle eleverne på 6. til 10. årgang deltog, hvorved fik de rig mulighed for at overveje deres egen rolle i lignende sager og deres opførsel på internettet generelt.

  Verden brød sammen

  Emma Holten blev selv udsat for hævnporno i 2011 og brugte således egne erfaringer til at forklare, hvordan deling af nøgenbilleder uden samtykke kan få omfattende konsekvenser for den enkeltes selvopfattelse og identitet. Hendes verden brød sammen som konsekvens heraf, og hun gjorde opmærksom på, at hævnporno ikke kun er altødelæggende i øjeblikket, men også forfølger dig resten af livet.

  Hun talte om emner som ligeværd, stigmatisering samt seksualitet og pointerede i denne forbindelse vigtigheden af gensidig respekt og empati både i forhold til deling af nøgenbilleder samt måden hvorpå, man efterfølgende behandler ofre for hævnporno, hvis rettigheder er blevet krænket.  

  Personligt ansvar

  Emma Holten nævnte afslutningsvist tre vigtige aspekter, som forhåbentligt kan være med til at forebygge lignende situationer i fremtiden. Først og fremmest er det væsentligt at slå fast, at deling af nøgenbilleder uden samtykke er ulovligt og dermed strafbart. Dernæst er det ekstremt vigtigt, at den enkelte sætter sig ordenligt ind i teknologiens muligheder samt begrænsninger og således er klar over, hvad man sætter i gang, hver gang man er på nettet. Til sidst gjorde hun opmærksom på, at vi alle sammen har et personligt ansvar overfor hinanden, og man bør derfor aldrig medvirke til hævnporno eller deling af billeder af andre uden samtykke. Dette er ekstremt vigtigt for, at vi fortsat kan leve sammen uden frygt for, hvad andre vil gøre med den tillid, som vi viser dem. 

  Således fik eleverne stof til eftertanke, som de forhåbentligt vil diskutere med hinanden i klasserne og have med i baghovedet fremover.  

  (DP takker Hjørring Private Realskole for at dele en begivenhed fra deres skolehverdag med os)

  Eleverne i 9. og 10. klasse lytter til oplæg om digital dannelse, hævnporno samt personligt ansvar på de sociale medier.