Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Tilskud og takster 2017

  2. december 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Finansloven forventes endeligt vedtaget d. 14. december. Under disse forudsætninger forventes vi at være tilbage på en koblingsprocent på 75. Vi er glade for, at det konstante arbejde, der siden 2010 har fundet sted for at få balanceret tilskudsprocenten, har båret frugt.

  Takster

  Regeringen har offentliggjort forslag til Finanslov 2017. Dermed kender de frie grundskoler nu de tilskudsforhold, som forventes at være gældende for 2017. 
  En revideret version af DP’s tilskudsberegner, som kan benyttes til skønsmæssig beregning af tilskud 2017, er nu at finde på hjemmesiden her

  Fripladstilskud

  Den mundtlige beretning 2016: ”Desværre er fripladsbevillingen omfattet af omfordelingsbidraget, hvilket medfører, at fripladstilskuddet igen falder. Der har været et konstant fald gennem de sidste 20 år og puljen udfylder i 2016 kun 25 % af det behov, der er. Lad mig her stille et forslag til politikerne: Hæv koblingsprocenten til 75 – så vil vi gerne forpligte os til at afsætte den ene procent til fripladser.”

  I foreningens beretning, ved årsmødet 2016, erklæredes, at hvis koblingsprocenten steg, så ville vi gerne allokere den første procent til fripladser. Gennem de år, hvor tilskuddet faldt fra 75 til 71 % grundet den såkaldte ”Genopretningspakke”, er forældrebetalingen steget på de frie grundskoler, hvilket desværre var en nødvendighed for skolernes overlevelse. Nu, hvor tilskuddet igen balancerer og er tilbage på de 75 %, anbefaler Danmarks Privatskoleforening, at privatskolerne lader forældrebetalingen stagnere og samtidigt sætter midler af til at nedbringe skolepengene for de, der er økonomisk mest trængte. Til fripladstilskud. Foreningen har kun mulighed for at henstille til skolerne om at foretage sådanne tiltag, idet det ikke har været muligt at opnå enighed med de øvrige skoleforeninger til direkte at afsnøre midler til fripladstilskuddet.

  Specialundervisning

  Fra dette skoleår indføres en ny model for tildeling af tilskud til specialundervisning. Modellen giver tilskud til hhv. 1., 2. og øvrige specialundervisningselever, samt mulighed for at blive certificeret som profilskole og dermed få et øget tilskud fra den 13. specialundervisningselev.

  Danmarks Privatskoleforening var fra begyndelsen skeptiske, idet vi forudsagde, at modellen ville foranledige, at mange flere skoler ville søge midler til specialundervisning. Denne skepsis har vist sig at være berettiget, idet de faktiske tal viser, at der har været en stor stigning i antallet af elever, der søges tilskud til. Dette medfører desværre, at de takster, der tidligere blev udmeldt ikke holder. Det samlede beløb er en aftalt afsnøring fra driftstilskuddet, og der er ikke ændret i fordelingen.

  Danmarks Privatskoleforening er opmærksomme på, at skoler kan have budgetteret med de oprindelige takster, og at der derfor må justeres i budgettet i forhold til de udmeldte beløb. I de fremtidige forhandlinger vil vi naturligvis være meget opmærksomme på denne omstændighed.