Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Kandidat til Undervisningsmiljøprisen?

  7. oktober 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Undervisningsmiljøprisen 2017

  Nu er det tid at indstille kandidater til Undervisningsmiljøprisen for 2017. Prisen uddeles på skolernes nationale trivselsdag den 3. marts 2017. Indstil din kandidat i dag – fristen er den 1. november 2016.

  Modtageren af Undervisningsmiljøprisen er en person, en klasse, en årgang, en lærergruppe, en skole eller et helt uddannelsessted, der har gjort noget særligt for at forbedre undervisningsmiljøet på stedet. Det kan for eksempel handle om forbedring af skolens fysiske rammer, æstetisk udsmykning af lokaler, men det kan også være tiltag i det psykiske miljø som fx antimobbeindsatser, relationsarbejde og indsatser, der forbedrer den faglige trivsel.

  Undervisningsmiljøprisen er sat i verden for at fremme udviklingen af et bedre undervisningsmiljø på alle landets skoler og uddannelsesinstitutioner. Et godt undervisningsmiljø, som skabes i et samspil mellem elever, lærere og ledelse, øger trivslen og de studerendes lyst til læring.

  Reformerne på folkeskoleområdet, erhvervsskoleområdet og det gymnasiale område lægger netop op til at arbejde systematisk med elevernes og de studerendes trivsel, og den nationale aktionsplan mod mobning skal bekæmpe mobning og skabe trivsel for alle børn og unge. Undervisningsmiljøprisen er en god anledning til, at skoler og studiesteder deler ud af deres erfaringer med de gode indsatser, der fremmer et godt undervisningsmiljø og skaber tryghed og trivsel i hverdagen.

  Prisen uddeles hvert år på skolernes nationale trivselsdag, det er den første fredag i marts. Den bedste trivselsindsats honoreres med 100.000 kr. til skolen/studiestedet. Ministeren for børn, undervisning og ligestilling uddeler prisen.

  Der er åbent for indstilling af kandidater nu. Fristen er den 1. november 2016.

  Dansk Center for Undervisningsmiljø

  Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) er et videncenter, der skal medvirke til at sikre og udvikle et godt undervisningsmiljø på uddannelsessteder og et godt børnemiljø i dagtilbud.

  DCUM er en statslig institution under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling. Ministeren fastsætter centrets vedtægt og beskikker formanden for bestyrelsen og de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

  DCUM udfører sin virksomhed uafhængigt af ministeren, men centrets bestyrelse er ansvarlig over for ministeren med hensyn til centrets drift, herunder den økonomiske forvaltning.