Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Nationale test: Der åbnes for de frie grundskoler i foråret

  30. juni 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Alle frie grundskoler vil fra skoleåret 2016/17 kunne gennemføre frivillige nationale test i samme periode, som folkeskoler gennemfører obligatoriske test.

  Efter i mange år, på medlemmernes vegne, at have ytret ønske om muligheden for at gennemføre de frivillige nationale test i foråret over for politikere og embedsværk, glædes vi nu over udmeldingen fra Ministeriet.

  I august vil STUK informere samtlige frie grundskoler om de nye muligheder for at gennemføre test i den obligatoriske testperiode.

  Løsningen kan opsummeres som følger:

  • Den eksisterende frivillige testperiode i efteråret, hvor både folkeskoler og frie grundskoler kan deltage, bibeholdes.
  • I tillæg hertil vil der parallelt med den obligatoriske testperiode fra februar til april være en frivillig testperiode for de frie grundskoler.
  • Det vil alene være de frie grundskoler, som kan afvikle frivillige test i den ekstra frivillige testperiode.
  • Der vil ikke være åbent for frivillig testafholdelse i fraværsperioden for de obligatoriske test.
  • Antallet af frivillige testforsøg pr. elev bibeholdes.
  • Antallet af samtidige brugere pr. testtidspunkt (slot) afstemmes i forhold til folkeskolernes behov under den obligatoriske testafvikling samt hensynet til test og prøvesystemets samlede kapacitet.
  • Det sikres, at testresultaterne for de afholdte frivillige test ikke medtages i den nationale præstationsprofil.

  Trivselsmålinger

  De frie grundskoler kan anvende Ministeriets trivselsværktøj på samme måde som de kommunale skoler. Der er adgang til de samme spørgeskemaer (pt. to i form af trivselsspørgeskemaet og skemaet med undervisningsmiljøspørgsmål), og der bliver genereret de samme rapporter.

  De frie grundskoler kan ikke benytte trivselsværktøjet i perioden for den nationale trivselsundersøgelse (januar-marts) pga. bekymringer over tilstrækkelig serverkapacitet.