Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

​Motivation og fremadrettet energi. Perseverando!

  29. maj 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Denne artikel kan også læses i presserummet

  Mange private skoler indretter sig organisatorisk for at kunne møde eleverne, der hvor de er, fx med forskellige niveauer og linjer. Bagsværd Kostskole og Gymnasium tilbyder et 5 årigt biotekforløb. Med succes. Eleverne begynder i 8. klasse og afslutter forløbet i 3 g.

  Vi ligger mellem Aldershvilevej og omfartsvejen, og det bruger jeg ofte – som en slags metafor – når jeg skal beskrive skolen; midt mellem tradition og det fremadrettede”, siger rektor for Bagsværd Kostskole og Gymnasium, Jimmy Burnett Nielsen.

  Skolen, som er grundlagt i 1908, har elever fra 0. klasse i grundskolen til 3.g i gymnasiet og en kostafdeling for elever fra 7. klasse. Den kan som mange andre private skoler karakteriseres ved at have fundet balancen mellem en organisation og kultur stærkt bundet op på traditioner og historie og et samfund i hastig udvikling. Skolen bevarer det, der virker, og det, der skaber tryghed. Samtidig er der en åbenhed over for det nye. Der er fokus på, at eleverne ikke er ens, og der prøves ved forskellige tiltag at tilgodese elevernes behov.

  Flere kriterier for succes

  Den faglige succes for bioteklinjen kan blandt andet konstateres ved antallet af priser ved årets Unge Forskere konkurrence; seks styk, blandt andet for bedste underviser. Men der er også andre kriterier for succes.

  Vi oplever, at det sociale fællesskab i biotek-klasserne er helt specielt”, fortæller Helle Brinch, der er afdelingsinspektør. 

  Eleverne mødes i et rum, hvor de har en fælles faglig nysgerrighed, og hvor de kan få lov til at udfolde den sammen. Det er også et rum, hvor der er en kultur, hvor det ok at være god til noget og ville noget med sin skolegang:

  Det faglige fælleskab smitter af på andre fag, hvor elevene også får et fagligt løft.”, tilføjer Helle Brinch.

  Perseverando

  ”Perseverando”(gennem vedholdenhed) er skolens motto. Hvis eleverne trives, får de energi til at lære. Trivsel er også at møde passende modgang, at have noget at rive i og at være tvunget til at tænke ud af boksen i mødet med udfordringer. Det giver robusthed. Trivsel er ikke henvist til at være noget sekundært i relation til læring. Eksemplet fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium ligger i tråd med resultaterne af undersøgelsen af de såkaldt højtpræsterende privatskoler (DP 2015, Fagligheden og anstrengelsens poesi).

  Stort barn eller lille ung?

  At biotekforløbet rækker fra 8. klasse og til afslutningen af gymnasiet er noget særligt. Det er en indlysende mulighed for en skole, der har elever fra grundskolestart til studenterhuen sidder på hovedet. Men tankerne bag er relevante for alle, der er optaget af overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelser.

  Rektor, Jimmy Burnett Nielsen, fortæller: ”Det vi mærkede var, at eleverne i grundskolen levede og tænkte som unge mennesker tidligere og tidligere. Vi stillede os selv spørgsmålet: Er en elev i 9. klasse et stort barn eller en lille ung?”. 

  Konsekvensen af svaret var at tænke på udskolingen som begyndelsen på noget frem for afslutningen. Skolens forventninger og krav kan ses som udtryk for tillid til, at eleven kan noget. Det medvirker til, at eleven opbygger selvtillid og motivation til at lære nyt.

  Kobling mellem grundskole og gymnasie

  Samarbejdet mellem underviserne i grundskolen og gymnasiet har også været givende, ikke bare for eleverne:

  Det er et tab, at der generelt er stor adskillelse”, siger Helle Brinch, der også fortæller om arbejdet med at skabe sammenhæng mellem undervisningsplanerne i grundskole og gymnasiet:

  Vi skulle hæve niveauet for slutmålene i 9. klasse. Det kunne vi sagtens. Og det var spændende at finde de tværfaglige muligheder i de naturfaglige fag; hvordan kunne vi fx arbejde med emnet ”stråling” i matematik?”.

  Færre frihedsgrader for gymnasiet

  I beskrivelsens af undervisningen og undervisningens progression oplevede skolen, at den frihed som frie grundskoler har til at sammensætte undervisningstilbuddet gav dem muligheder, men kravene til gymnasiedelen kom til at sætte en større dagsorden:

  Man er meget mere låst af krav i de private gymnasier,” forklarer vicerektor Anette Hestbæk Jørgensen.

  Eleverne trives med tilbuddet

  Skolen oplever et ubetydeligt frafald fra Bioteklinjen, så eleverne synes at trives med det tilbud, de får. Eleverne beskrives som motiverede med en fremadrettet energi. Bagsværd Kostskole og Gymnasium er en de institutioner, der sender flest studerende videre til science-uddannelserne og har en stærk naturfaglig profil, men skolen tilbyder også almene forløb og et alternativt 5-årigt forløb, ”GLOBAL”, der henvender sig til elever, der brænder for samfundsvidenskabelige og humanistiske fag.

  Elever kan have stort udbytte af at blive undervist på samme måde i visse sammenhænge. Det afgørende kriterium er imidlertid, at den konkrete tilrettelæggelse af undervisningen sker på en måde, så eleverne bevarer lysten og ser mening. Det gælder om at skabe rammer, der både fysisk og psykisk skaber de bedste muligheder for at lære.