Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Privatskoler vil undervise flygtningebørn – kommuner siger ”nej tak”

  10. maj 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Læs nyheden i presserummet

  Regeringen opfordrede i sidste uge privatskolerne til at skal tage deres andel af flygtningebørnene for at løfte undervisningsopgaven sammen med folkeskolerne. I Randers er privatskolerne klar til at tage imod flygtninge. Men det tilbud agter kommunen ikke at sige ja tak til. 

  (Læs: Kommunen afviser at sende flygtningebørn i privatskole)

  Det bliver den enkelte kommunes valg, om de vil lade børn af flygtninge undervise med hjælp fra de private skoler. De private skoler skal og vil tage ansvar. Men det bliver op til de 98 kommuner, om skolerne reelt får muligheden. Danmarks Privatskoleforening og skolerne har fra starten sagt ja til undervisning af flygtningebørn og har siden slutningen af 2015 arbejdet for at få fjernet de meget konkrete barrierer for skolernes optag af flygtningebørn.

  Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr, siger:

  Privatskolerne går positivt ind til den opgave at undervise flygtningebørn. Men optagelse af flygtningebørnene vil basere sig på kommunernes anvisning. Privatskolerne kan kun byde sig til og stille undervisningskapacitet til rådighed, men vil være afhængig af, om kommunen ønsker at anvise børnene til den private skole og samtidig finansiere undervisningen.

  Karsten Suhr tilføjer: ”Denne afhængighed er uønsket. De private skoler ønsker ikke at skulle holdes op på måltal for "det sociale ansvar”, hvor de selv har så lidt indflydelse.

  Regeringen forventer at privatskolerne tager mindst 700 flygtningeelever.

  Vi kan forene kræfterne i stedet for at køre det hver for sig

  I Randers presser skoleleder Hans Myhrmann på for at få kommunen til at samarbejde:

  Vi vil gerne være med i en form for tænketank med kommunen, hvor vi sætter os ned og har en dialog om, hvad der kan gøres. Vi vil gerne være med til at udvikle ideer, der bryder med det, man plejer at gøre. Jeg forestiller mig, at kommunen vil kunne komme med konkrete opgaver til os, som vi vil kunne løse. Indtil da vil vi gerne være med i idéudviklingen, så vi kan forene kræfterne i stedet for at køre det hver for sig,” siger skolelederen fra Randers Realskole.

  Tænk ud af boksen

  Mange frie – private grundskoler vil gerne tage ansvar og løfte opgaven, og de, der kan og vil finder en måde. Formand for Danmarks Privatskoleforening, Karsten Suhr siger:

  I denne sag handler det for alvor om at tænke ”ud af boksen”. Nogle skoler er i fuld gang, nogle er i planlægningsfasen, andre overvejer.

  Danmarks Privatskoleforening har i samarbejde med de øvrige skoleforeninger og FSL inviteret skolerne til en temadag i slutningen af maj. Her vil repræsentanter fra flygtningeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre, give kvalificeret sparring på, hvordan det er at møde flygtningebørn og -unge i skolen. Der vil også være appetitvækkere på kursustilbud, som understøtter de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, således at skolerne er rustede til at varetage arbejdet med flygtningebørnene.