Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Udvidede åbningstider i prøvekontorets callcenteret

  28. april 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vi har modtaget denne meddelelse fra Ministeriet målrettet skolens prøveansvarlige og skolens administration:

  Åbningstider ved de skriftlige prøver

  I næste uge begynder de skriftlige prøver, og i den forbindelse er prøvekontorets telefontid udvidet. Du kan kontakte prøvekontoret på telefonnr.: 3392 6100.

  Mandag den 2. maj Kl. 8.00 -18.30
  Tirsdag den 3. maj Kl. 8.00 - 18.00
  Onsdag den 4. maj Kl. 8.00 - 16.00
  Mandag den 9. maj Kl. 8.00 - 16.00
  Tirsdag den 10. maj Kl. 8.00 - 16.00
  Onsdag den 11. maj Kl. 8.00 - 17.00
  Torsdag den 12. maj Kl. 8.00 - 17.00
  Fredag den 13. maj Kl. 8.00 - 17.00  Kontaktinformationer
  Henvendelser til prøvekontoret, der vedrører dagens prøver, har i den skriftlige prøveperiode topprioritet. Derfor kan der forventes længere svartider på spørgsmål og henvendelser, som ikke vedrører dagens prøver.

  Henvendelse vedrørende dagens prøver:
  Prøvekontoret: 3392 6100
           
  Fagenes indhold:
  Læreringskonsulentens kontaktoplysninger findes her: Læringskonsulenterne

  Digitale selvrettende prøver:
  Teknisk support: 7021 2155 (åbningstid: 8.00-16.00. Den 2. maj: 8.00-18.30)
  online hjælp: www.stil.dk/testsupport

  Prøver med adgang til internet:
  Teknisk support: 7673 3030 (åbningstid: 8.00-16.00)
  mail:

  Kontakt via mail:
  · Generelle spørgsmål om folkeskolens prøver:
  · Spørgsmål om skriftlig og mundtlig censur:
  · Spørgsmål om prøveaflæggelse på særlige vilkår:

  De fleste svar er desuden at finde i prøvemappen www.uvm.dk/fp. Mails sendt fra styrelsen til alle skoler lægges på www.uvm.dk/fp under ”Regler og udsendte orienteringer”.

  Den prøveansvarlige som lokal ekspert
  Den prøveansvarlige kan enten være skolens leder eller en kvalificeret person på skolen, som er udpeget af skolens leder.

  Der findes ca. 1700 prøveafholdende skoler. På hver skole er der mange lærere, der fører til prøve og endnu flere, der i et eller andet omfang er involveret i prøveafviklingen. Styrelsen vil gerne vejlede de prøveafholdende skoler så godt som muligt i forhold til den store opgave, det er, at afvikle prøverne. Vi har dog ikke kapacitet til at vejlede samtlige personer, der er involveret i prøveafviklingen. Vi vil derfor opfordre til, at det er skolens prøveansvarlige, der varetager kontakten til styrelsen i prøveperioden, holder sig orienteret om krav og ændringer på prøveområdet og videreformidler informationer til de relevante lærer, der fører til prøve, tilsynsførende mv. på skolen.

  Vi håber, at den prøveansvarliges rolle som lokal ekspert vil give skolerne et endnu bedre overblik over rammer og regler for prøveafviklingen. Vi håber desuden, at den prøveansvarliges rolle på skolerne vil lette presset i forhold til mail og telefonhenvendelser til styrelsen, så svar- og ventetider kan nedbringes.

  Med venlig hilsen
  Folkeskolens prøver

  _______________________________________________

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Frederiksholms Kanal 26
  1220 København K

  Tlf.: 3392 6100
  Email: