Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Forældrenes rolle i skolen #fmdk

  16. juni 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • De frie Grundskolers event ved Folkemødet 2016

  Folkemøde 2016: En politiker, en forældreformand og et skolemenneske går i dialog om forældrenes rolle i skolen. Dialogen inspireres af fortællinger fra skolehverdagen. Hvordan skaber man de bedste forudsætninger for et forpligtende samarbejde mellem skolen og forældrene i grundskolen?

  Mette With Hagensen, Formand, Skole og forældre, Anni Matthiesen, Medlem af Folketinget, Venstre og Karsten Suhr, Formand, Danmarks Privatskoleforening går på Folkemødet i dialog om forældrenes rolle i trivselsarbejdet, forældre som rollemodeller, forældrenes indflydelse på skolen som helhed, men også om valg af skole og valg af fælles værdier.

  Dialogen inspireres af fortællinger fra skolehverdagen på de frie grundskoler. Peter Bendix, Formand, Dansk Friskoleforening, Crilles Bacher, Formand, Private Gymnasier og Studenterkurser, Thorkild Bjerregaard, Formand, Foreningen af Kristne friskoler samt Søren T. Lodahl, Sekretariatschef, Danmarks Privatskoleforening, faciliterer dialogen.

  Hvad er vi fælles om?

  Når man går i dialog om roller i skolen, er det værd at huske på, hvad vi er fælles om: Skole, børn, undervisning, læring – vores fælles fremtid.

  Forældrenes rolle i skolen kan ses i mange sammenhænge og fra mange vinkler. Der er nogle vinkler, der er særligt væsentlige for de frie grundskoler, men ikke har helt samme tyngde, når diskussionen går på grundskolen generelt. Som frie grundskoler drager vi dog nogle erfaringer omkring forældrenes indflydelse, der positivt kan videreformidles.

  Forældreretten og skolefriheden

  Overordnet er der forældrenes ret til at bestemme, hvordan deres barn skal opdrages og undervises. I forhold til de frie grundskoler, er der forældrenes grundlovssikrede ret til selv at vælge et holdnings- og værdibaseret undervisningstilbud til deres barn.

  En skoles værdigrundlag vokser ud af ønsket om at starte en skole på basis af en ide om den rigtige skole til ens barn. Ideen, værdien, den pædagogiske grundholdning er det, der giver motivation og ejerskab.

  Værdierne har betydning for forældrenes valg af skole. Det er ligeledes afgørende for de frie grundskoler, at forældrenes valg er et tilvalg.

  Forældrene er et stærkt aktiv

  En privatskole er forældrenes skole, for det er bestyrelsen ved skolen – som oftest består af forældre – der har ansvaret for den overordnede ledelse af skolen og det økonomiske ansvar. Bestyrelsen på en fri grundskole har flere vigtige opgaver. Det er ikke det samme som at sidde i en skolebestyrelse på en folkeskole. En fri grundskoles bestyrelse kan sammenlignes med en virksomhedsbestyrelse i forhold til ansvar. Et bestyrelsesmedlem må dog ikke modtage løn eller vederlag. Det er frivilligt arbejde. Man investerer sin tid, sine evner og sit engagement, fordi man vil skolen som helhed. Desuden har man en væsentlig aktie i foretagendet. Sit eget barn.

  Forpligtende fællesskab

  Der er en direkte afhængighed mellem forældrene og den frie grundskole. I forhold til forældrene er skolerne serviceorienterede samtidig med, at de bruger mange kræfter på forventningsafstemning med forældrene. Tillid er et nøgleord. Den ene part må vide, hvad den anden gør. Kommunikationen mellem skole og hjem skal føles tilgængelig og naturlig.

  Klassefællesskabet

  Børn og forældre bliver ved skolestart en del af et klasse-fællesskab. Et fællesskab som til en vis grad ikke er selvvalgt. Det er ikke et spontant opstået fællesskab. Det er et ”tvunget fællesskab”, der samtidig giver mulighed for at indgå i relationer, som man måske aldrig selv ville have valgt. Det stiller krav til alle. I klassefællesskabet skal børnene lære - ikke kun faglige færdigheder, men også sociale færdigheder. De voksne omkring klassen skal være med til at lære børnene, hvordan man er sammen. Børnene spejler sig i de voksne, derfor er det godt at reflektere over sin egen praksis engang imellem. Vi vil gerne have, at børnene laver gode fællesskaber, men hvad bygger vi selv vore fællesskaber på? Vi skal som voksne være gode rollemodeller for børnene, når vi sætter normen for, hvordan man er sammen med andre og indgår i fællesskaber.

  Forældrenetværk

  Det sociale klima er dybt afhængigt af de mennesker, der omgiver klassen, herunder i særdeleshed forældrene. Forældrenes evne og vilje til at stå sammen om klassen og bruge hinanden som netværk er altafgørende. Et godt forældrenetværk tager ansvar for hinandens børn, vil samarbejde omkring hinandens børn, tager rygter alvorligt og reagerer hurtigt og klogt på dem, reagerer hurtigt og klogt på akutte problemer og tager gerne andre forældre med på råd. I et godt forældrenetværk går man ikke alene med sine bekymringer.

  Inddragelse i trivselsarbejdet

  Undersøgelser viser, at når forældrene inddrages i skolens trivselsarbejde, så stiger elevernes trivsel, fællesskabet styrkes og undervisningsmiljøet forbedres. Forældre, der føler sig inddragede i skolens trivselsarbejde, vurderer både fællesskabet, trivslen og undervisningsmiljøet i deres børns klasse markant bedre, end forældre, der ikke føler sig inddragede.

  Arrangør: De frie Grundskoler

  Dag: 17. juni, Kl. 16:15 - 17:00

  Type af arrangement: Dialog

  Sted: C11 Grundtvigs telt – folkeoplysning for alle – Cirkuspladsen.

  Simone Dalsgaard

  Simone Dalsgaard

  Chefkonsulent, kommunikationsansvarlig

  3330 7927
  6077 1719

  Send sikker mail til Simone. Klik her.

  • Kommunikation
  • Interessevaretagelse
  • Pressehåndtering
  • Projekter og analyser
  • Tilsyn
  • Skolens undervisning (lovgivning, kvalitet og evaluering)
  • Frihed og folkestyrekravet i skolens virke og undervisning
  • Forældre- og elevsager
  • Prøver og eksamen (grundskole)
  • Overgang til ungdomsuddannelser

  Følg Folkemødet på Facebook