Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Processen frem mod prøven i idræt

  6. april 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Vi har modtaget dette fra Prøvekontoret:

  Til skolens leder og prøveansvarlige 
   
  Denne mail er målrettet idrætslærere på jeres skole, der fører til folkeskolens prøver og kan derfor med fordel videresendes til disse personer.
   
  Udtræk og lodtræning af indholdsområder ved prøven i idræt
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den seneste tid modtaget spørgsmål og henvendelser fra lærere, leder og konsulenter omkring processen frem mod prøven i idræt. Vi skriver derfor ud til alle skoler for at sikre, at ingen skoler er tvivl om, hvordan de bør gribe processen an. 
   
  Processen
  Processen er opdelt i to dele; en før og en efter offentliggørelsen af udtrækket af prøven i idræt

  Før den 25/4-2016:

  • Lærerne kan med fordel udarbejde deres undervisningsbeskrivelse løbende igennem skoleåret efter hvert læringsforløb.
  • Lærerne kan forberede eleverne på prøvens rammer og vilkår.
  • Gruppedannelse til en evt. prøve.

  Fra den 25/4-2016:

  • Eleverne trækker gruppevis to indholdsområder angivet i henholdsvis pulje A og pulje B efter offentliggørelsen af udtrækket. Hver gruppe har således trukket ét indholdsområde fra hver pulje. Denne lodtrækning skal ske med overværelse af en ledelsesperson.
  • Grupperne vælger derefter et af de overordnede temaer eller et selvdefineret tema med godkendelse af læreren. Tema og indholdsområder skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af et praksisprogram og den efterfølgende reflekterende samtale.
  • Eleverne skal snarest efter udtrækket modtage undervisningsbeskrivelsen.
  • Eleverne går i gang med deres disposition og arbejde med praksisprogram og mundtlige del frem mod prøven. 

  Hvis en klasse er kommet til at trække indholdsområder før tid, skal der trækkes på ny fra den 25. april 2016.

  Vi vil opfordre jer til at læse prøvebekendtgørelsen og vejledningen til prøven i idræt. 
  I kan finde begge dokumenter her:
  http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Folkeskolens-proever/Forberedelse/Proevevejledninger

  Udsendt af:
  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Frederiksholms Kanal 26
  1220 København K