Logo hvid paa blaa Facebook Mynewsdesk
 

Deltag i forcensurprojektet

  17. marts 2016
 • fb
 • tw
 • li
 • em
 • Tilmeldingsfristen er fredag den 8. april

  Vi har modtaget dette fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet:

  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har løbende fokus på at styrke kvalitetsniveauet i prøvebedømmelserne og herunder på at sikre, at karaktergivningen ved folkeskolens prøver sker på så ensartet et grundlag som muligt såvel på landsplan som fra den ene prøvetermin til den næste.

  I skoleåret 2015/2016 indledes for andet år i træk en runde forsøg med Forcensurprojekter i prøverne i:

  • Dansk læsning og retskrivning
  • Matematiske færdigheder og matematisk problemløsning 
  • Engelsk 
  • Biologi 
  • Geografi

  Konsulenthuset DAMVAD Analytics gennemfører Forcensurprojektet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og vil således være ansvarlig for at udarbejde retteark, indsamle prøveresultater, udarbejde omsætningstabeller mv.

  Om Forcensurprojektet 
  Forcensurprojektet forudsætter, at elever i 9. klasse deltager i en forcensurprøve og løser et opgavesæt fra tidligere år ca. 14 dage inden den pågældende prøve i 9. klasse. Ved at sammenholde de samme elevers resultater i forcensurprøven og i den rigtige prøve opnås et statistisk grundlag for eventuelle justeringer i omsætningstabellerne, der kan fungere som supplement til opgavekommissionernes faglige vurdering af opgavesættenes sværhedsgrad. Derfor søger Styrelsen for Undervisning og Kvalitet interesserede skoler og lærere, der vil deltage i Forcensurprojektet i 2016. 

  Skolerne forpligter sig til: 
  · At gennemføre forcensurprøverne senest 14 dage før den pågældende prøve i 9. klasse
  · At sikre, at eleverne tager forcensurprøven alvorligt ved at lade eleverne vide, at resultatet kan påvirke standpunktskarakteren
  · At være diskret om deltagelsen i Forcensurprojektet blandt andet, fordi rettevejledningerne til tidligere års prøver ligger på nettet. Det vil kunne ødelægge resultatet af analysen, hvis eleverne på forhånd har øvet sig på prøven
  · At læreren også retter de skriftlige prøver (der udbetales særkilt vederlag hertil, se neden for) og indsender prøveresultater til DAMVAD Analytics inden for 2 dage fra 9. klasses-prøvens afholdelse.


  Som incitament til at melde sig til Forcensurprojektet vil vi gøre brug af autentiske prøvesæt i de papirbaserede forcensurprøver og invitere alle deltagende lærere til et afsluttende seminar i København i oktober 2016, hvor vi fortæller mere om prøver og fastlæggelse af omsætningstabeller.

  De lærere, der indsender prøveresultater for afholdte forcensurprøver vil være med i en konkurrence, hvor klassen kan vinde billetter, turpas og transport frem og tilbage til Tivoli (København) eller Tivoli Friheden (Aarhus). Samtidig udarbejder vi et digitalt retteark til brug for både forcensurprøven og folkeskolens prøve, så det er enkelt og overskueligt for lærerne at indsende prøveresultaterne.

  Forcensurprojektet forudsætter ligeledes, at læreren også retter de skriftlige prøver i maj. Efter aftale med skolelederen kan læreren få udbetalt vederlag som særlig censor svarende til det vederlag, som censor modtager for retning af opgaver for den pågældende klasse. Det gælder dog kun for lærere i udtrukne klasser i udtræksfagene, og der kan være evt. maxbegrænsninger på, hvor mange lærere, der kan få udbetalt vederlag afhængig af antal tilmeldte fag/klasser til Forcensurprojektet. 

   

  Tilmelding
  Vi håber, at I ser dette Forcensurprojekt som en vigtig del af kvalitetssikringen i prøvebedømmelsen, og at I og jeres lærere er interesserede i at deltage i projektet. Det er de interesserede lærere eller evt. dig, der tilmelder en eller flere klasser. Tilmeldingen sker ved at udfylde vedhæftede formular (en formular for hvert fag og/eller hver klasse. Fx hvis Klokke skolen vil tilmelde 9.a til dansk og engelsk og 9.b til dansk, skal Klokke Skolen i alt lave tre formularer) og sende den/dem til følgende adresser: 

  v Dansk læsning og retskrivning:    
  v Matematiske færdigheder og matematisk problemløsning:   
  v Engelsk:  
  v Biologi:   
  v Geografi:  

  Kort efter tilmeldingsfristen vil de deltagende lærere få tilsendt nærmere oplysninger om projektet, herunder hvilket prøvesæt, der skal anvendes til forcensurprøven.

  Tilmeldingsfristen er fredag den 8. april 2016.

  Eventuelle spørgsmål kan rettes til en af de ovennævnte tilmeldingsadresser.

  Tilmeldingsformular Forcensurprojektet 2016.pdf

  Med venlig hilsen
  Casper Morell Ris
  Specialkonsulent
  _______________________________________________

  Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
  Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
  Kontor for Prøver, Eksamen og Test
  Frederiksholms Kanal 26
  1220 København K